Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja Znicz

Od 29.10 do 2.11 strażnicy pilnować będą bezpieczeństwa i porządku w rejonie gdańskich cmentarzy. W pobliżu nekropolii zostanie czasowo zmieniona organizacja ruchu drogowego.

W okresie Wszystkich Świętych Straż Miejska w Gdańsku nadzorować będzie utrzymanie ładu i porządku w pobliżu cmentarzy. Działania strażników będą zorientowane w szczególności na zapewnienie bezpieczeństwa dla ruchu pieszych oraz zapobieganie dewastacji infrastruktury i poboczy dróg. Do „Akcji znicz” zaangażowanych będzie 222 funkcjonariuszy, wykorzystujących 44 radiowozy. Wszystkich wybierających się na groby swoich najbliższych prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na portfele i torebki, a osoby parkujące przy cmentarzach o niepozostawianie wartościowych rzeczy w samochodach.