Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja Znicz

Ponad 200 strażników miejskich pilnować będzie bezpieczeństwa i porządku w rejonie gdańskich cmentarzy w dniach 1-4 listopada. W okolicach nekropolii zostanie czasowo zmieniona organizacja ruchu drogowego.

W okresie Wszystkich Świętych Straż Miejska w Gdańsku nadzorować będzie utrzymanie ładu i porządku w pobliżu cmentarzy. Działania strażników będą zorientowane w szczególności na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz zapobieganie dewastacji infrastruktury i poboczy dróg.

Wszystkich wybierających się na nekropolie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na portfele i torebki, a osoby parkujące przy cmentarzach o niepozostawianie wartościowych rzeczy w samochodach.

Zmiany w komunikacji:

1 listopada na ulice Gdańska wyjedzie 35 dodatkowych autobusów i 40 dodatkowych tramwajów. Uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe 63 i 68 oraz linia autobusowa – 610. Pojazdy będą jeździły częściej, zmieniona zostanie też lokalizacja niektórych przystanków. Szczegółowe rozkłady obowiązujące 1 listopada można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (www.ztm.gda.pl).

Zmiany w organizacji ruchu (01.11.2012 godz. 6.00 – 22.00):

 1. Cmentarz przy ul. Łostowickiej. Ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały autobusy komunikacji miejskiej, pojazdy „taxi”, inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą „A” (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej ) i z literą „B” ( zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Prawo do wjazd od ul. Armii Krajowej będą miały jedynie autobusy komunikacji miejskiej. Wszystkie pojazdy pozostałe będą wyjeżdżały do ul. Kartuskiej.Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza. Postój „taxi” wyznaczony zostanie na lewym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking. Parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej). Na ul. Nowolipie (na obu kierunkach) na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską wyznaczone zostaną parkingi. Parkingi dla osób odwiedzających cmentarz wyznaczone zostaną na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy, za ul. Łostowicką - na lewym pasie, w kierunku do centrum – na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem w ciągu ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum , za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką . Udostępniony zostanie także parking dla samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego . Na ul. Cedrowej, na odcinku od ul. Warszawskiej do nieczynnego, szerokiego, nieczynnego wjazdu, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Kartuskiej , a na lewym pasie jezdni za wiaduktem zostanie wyznaczony parking dla samochodów ( 1-4.11.2012). Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.
 2. Cmentarz przy ul. Srebrniki. Dojazd w rejon cmentarza odbywać się będzie ul. Nową Słowackiego, na której wyznaczony zostanie jeden pas dla autobusów , na drugim odbywać się będzie ruch ogólny, a następnie jednokierunkową ul. Srebrniki . Wyjazd z pod cmentarza odbywać się będzie jednokierunkowymi ulicami :
  • Ogrodową w relacji do ul. Potokowej,
  • Róży Ostrowskiej w relacji do ul. Nowej Słowackiego.
 3. Na ul. Starej Słowackiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy , w relacji do ul. Nowej Słowackiego / Trawki, a na lewym pasie ruchu wyznaczony zostanie parking. Postój „taxi” wyznaczony będzie w specjalnie oznakowanej zatoce „kieszeni” za skrzyżowaniem ul. Róży Ostrowskiej z ul. Leśny Stok. Miejsca postojowe dla samochodów osób odwiedzających cmentarz wyznaczone będą w istniejącej zatoce postojowej ul. Róży Ostrowskiej, po lewej stronie ul. Srebrniki na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku wzgórz Brętowskich.
 4. Cmentarz przy ul. Opackiej. Dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.Miejsca postojowe wyznaczone zostaną: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic: Tatrzańska – Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Postój „taxi" funkcjonować będzie: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.
 5. Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego. Dojazd od strony ul. 3-go Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego, w relacji do ul. Bema. Po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się.Parkingi wyznaczone zostaną na placu pomiędzy ulicami: Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda) , na placu Zebrań Ludowych na terenie MDK oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego. Postój „taxi” funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.
 6. Cmentarz przy ul. Brzegi. Dojazd w rejon cmentarza jednokierunkowym wjazdem od Traktu św. Wojciecha (przez most), wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej. Fragment ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do cmentarza będzie bez przejazdu.Miejsca postojowe wyznaczone będą po prawej stronie na obu odcinkach ul. Brzegi. Postój „taxi” przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.
 7. Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego. Dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem „taxi”. Wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.
 8. Cmentarz przy ul. Kartuskiej. Dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem „taxi” do 1 min.Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena – ul. Kartuska).
[gallery link="file" columns="3" include="6615, 6613, 6614"]