Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja Znicz

Akcja Znicz

Niemal 200 strażników nadzorować będzie utrzymanie ładu i porządku w pobliżu cmentarzy.

W związku ze zmianą organizacji ruchu drogowego w okresie Wszystkich Świętych działania 92 patroli zorientowane będą w szczególności na zapewnienie drożności dróg dojazdowych, bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz zapobieganie dewastacji infrastruktury i poboczy dróg. Wszystkich wybierających się na nekropolie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na portfele i torebki, a osoby parkujące przy cmentarzach o niepozostawianie wartościowych rzeczy w samochodach.

Zmiany w organizacji ruchu