Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja znicz

Akcja znicz

160 strażników miejskich pilnować będzie bezpieczeństwa i porządku w rejonie gdańskich cmentarzy w dniach 30 października - 1 listopada 2015 r.

Podczas weekendu Dnia Wszystkich Świętych Straż Miejska w Gdańsku nadzorować będzie utrzymanie ładu i porządku w pobliżu cmentarzy. Strażnicy będą obecni przy każdej gdańskiej nekropolii. Swoją służbę będą pełnili w ścisłej współpracy z policjantami.

Działania funkcjonariuszy będą zorientowane w szczególności na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz zapobieganie dewastacji infrastruktury i poboczy dróg przez niewłaściwie zaparkowane samochody.

W ciągu trzech dni, od piątku do niedzieli, przy cmentarzach pracować będzie 160 strażników podzielonych na 80 patroli:
 • 30 października 2015:
  • 4  patrole zmotoryzowane / 8 funkcjonariuszy
  • 4 patrole piesze / 8 funkcjonariuszy
  • razem: 8 patroli / 16 funkcjonariuszy
 • 31 października 2015:
  • 19 patroli zmotoryzowanych / 38 funkcjonariuszy
  • 14 patroli pieszych / 28 funkcjonariuszy
  • razem: 33 patrole / 66 funkcjonariuszy
 • 1 listopada 2015:
  • 21 patroli zmotoryzowanych / 42 funkcjonariuszy
  • 18 patroli pieszych / 36 funkcjonariuszy
  • razem: 39 patroli / 78 funkcjonariuszy.

Przypominamy, że z uwagi na wzmożony ruch pieszych od dnia 29.10.2015 r. do dnia 2.11.2015 r. obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na gdańskie cmentarze.

Wszystkich wybierających się na nekropolie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na portfele i torebki, a osoby parkujące przy cmentarzach o niepozostawianie wartościowych rzeczy w samochodach.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego i w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.