Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja Zima

Strażnicy rejonowi Referatu Dzielnicowego I podczas zimy sprawdzają, czy właściciele nieruchomości przestrzegają zapisów Uchwały Nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

Wyrzeźbione przez śnieg i deszcz, zwisające z dachów dzieła sztuki, choć stanowią naturalną część zimowego krajobrazu to podczas upadku z dużej wysokości nabierają takiej prędkości, że gotowe są zamienić się w ostre pociski zagrażające bezpieczeństwu przypadkowych przechodniów. Co dosłownie wisi nam nad głowami i co powinni robić właściciele nieruchomości abyśmy mogli bez obaw korzystać z przestrzeni miejskiej? Do zadań właścicieli nieruchomości należy między innymi usuwanie sopli, zwisających z różnych części elewacji budynków. Niedopełnienie tego obowiązku traktowane jest jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia a konsekwencją tego działania może być mandat nawet do 500 zł. Poza tym administratorzy odpowiadają również za bieżące usuwanie śliskości, które polega na zabezpieczeniu piaskiem lub specjalnym kruszywem grożącej upadkiem nawierzchni. Przy czym należy pamiętać o uprzątnięciu z chodnika użytego środka niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania. Tylko w ciągu ostatnich 7 dni strażnicy rejonowi podjęli około 60 interwencji, dotyczących niedopełnienia obowiązków właścicieli nieruchomości. Zazwyczaj jednak właściciele podporządkowują się zaleceniom strażników, dzięki czemu znaczna większość tych interwencji kończy się pouczeniem – dodaje Adam Bieliński, Dowódca Zmiany Referatu Dzielnicowego I.

Prowadzone działania obejmują dzielnice: Wzgórze Mickiewicza, Siedlce oraz Śródmieście. Podczas Akcji Zima kontrolowani są zarówno prywatni właściciele i administratorzy domów a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, budynki należące do miasta, zarządcy dróg, właściciele przystanków oraz pozostałe instytucje, położone w granicach administracyjnych miasta Gdańska.

W sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach mówi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. [gallery link="file" includes="6991,6992,6993,6994,6995,6996" ids="6996,6995,6994,6993,6992,6991"]