Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Akcja ”Pupil” w Śródmieściu i na Suchaninie

Akcja ”Pupil” w Śródmieściu i na SuchaninieJest coraz lepiej, choć nie idealnie. Niestety, wciąż zdarzają się właściciele psów, którzy nie dość skutecznie sprawują opiekę nad swoimi czworonogami. Mowa tu o wyprowadzaniu zwierząt na smyczy oraz o sprzątaniu po nich. Dlatego też strażnicy z Referatu II, który obejmuje swoim zasięgiem między innymi Śródmieście oraz Aniołki i Suchanino, znów działają w ramach akcji „Pupil”.

Akcja potrwa przez cały wrzesień. Funkcjonariusze będą edukować i karać. Szczególną uwagę zwrócą na osoby, które spacerują z psami. Brak smyczy lub kagańca albo pozostawienie nieczystości po zwierzęciu może skutkować pouczeniem lub mandatem.

Konsekwencje i kary

Obowiązek usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez psy został szczegółowo określony w Uchwale nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Egzekwowanie przestrzegania zapisów tej uchwały jest jednym z priorytetów działalności Straży Miejskiej w Gdańsku. Za niesprzątanie po swoim pupilu można dostać mandat w wysokości nawet 500 złotych!

W przypadku braku smyczy lub kagańca podstawą do podjęcia interwencji jest między innymi art. 77 Kodeksu wykroczeń (Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany).

Czytaj także: - Posprzątaj po swoim psie – czyli „Razem dbamy o Nasze Miasto” - Jakie mam obowiązki jako właściciel psa?

[video youtube="iqVXEECN1Pk"]