Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja Pupil w północnych dzielnicach Gdańska

Już od poniedziałku od godz. 6.00 strażnicy Referatu IV sprawdzają, czy mieszkańcy północnych dzielnic Gdańska są odpowiedzialnymi właścicielami psów.

Mieszkańcy dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia jako pierwsi w tym roku przechodzą kontrolę pod względem sprawowania prawidłowej opieki nad zwierzętami. Akcja Pupil skierowana jest do mieszkańców po to, żeby poprawić czystość i porządek na dzielnicy i przypomnieć zamieszkującym ją właścicielom psów o przepisach związanych z prawidłową opieką nad zwierzętami, a także zwrócić szczególną uwagę gdańszczan na zagrożenia, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami – mówi Andrzej Czeran, z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku ds. prewencji. Skontrolowane zostaną także pozostałe dzielnice miasta, przynależące do Wydziału Dzielnic Gdańsk Północ.

W czasie wakacji Akcja Pupil prowadzona była na Głównym i Starym Mieście oraz w południowych dzielnicach Gdańska. W 2012 roku Straż Miejska w Gdańsku podjęła niemal 3900 interwencji wobec właścicieli psów, z czego 2950 zakończyło się pouczeniami.