Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja ''Pupil'' na Jasieniu

Akcja ''Pupil'' na JasieniuDo sprzątania po swoich pupilach strażnicy miejscy przekonują mieszkańców od dawna. Informują, przypominają, pouczają, wręczają torebki na psie nieczystości, a w przypadku najbardziej opornych właścicieli czworonogów sięgają także po bloczki mandatowe.

Tym razem tego typu działania były podejmowane na gdańskim Jasieniu w dniach 28 – 30 kwietnia. Funkcjonariusze z Referatu V skoncentrowali się na przeciwdziałaniu problemowi wyprowadzania psów bez smyczy i kagańca, jak również zanieczyszczenia osiedla psimi odchodami.

Problem ten podnoszony był na większości spotkań z mieszkańcami, a ostatnio także w interpelacji nr 53/15 Radnych Miasta Gdańska: p. Beaty Jankowiak oraz p. Piotra Borowskiego.

Obowiązek usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez psy został szczegółowo określony w Uchwale nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Egzekwowanie przestrzegania zapisów w/w uchwały jest jednym z najważniejszych priorytetów działalności Straży Miejskiej w Gdańsku.

W trakcie działań funkcjonariusze dyscyplinowali mieszkańców, którzy nie byli zainteresowani sprzątaniem po swoich psach, a wszystkim zainteresowanym wręczali materiały informacyjne dotyczące kwestii porządkowych.

Więcej o tym, dlaczego warto sprzątać po pupilach przeczytać można tutaj - Posprzątaj po swoim psie – czyli „Razem dbamy o Nasze Miasto”.