Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Akcja Pupil c.d.

Straż Miejska prowadzi kontrole dzielnic i osiedli pod kątem zachowywania przez właścicieli psów wymaganych obowiązków.

Strażnicy z Referatu IV na Żabiance podjęli w ubiegłym tygodniu 17 interwencji wobec właścicieli psów, którzy popełnili wykroczenia związane z niezachowaniem zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 kodeksu wykroczeń) oraz którzy nie przestrzegali obowiązków wynikających z § 25-26 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Nałożono 2 mandaty karne, sporządzone jedną notatkę na wniosek o ukaranie do sądu i pouczono 14 osób.

W ciągu trzech pierwszych tygodni bieżącego roku strażnicy podjęli w sumie 178 interwencji wobec właścicieli psów. Wystawiono 36 mandatów, sporządzono 2 notatki na wniosek o ukaranie do sądu i pouczono 140 osób.

O obowiązkach właścicieli psów można przeczytać w zakładce Często Zadawane Pytania - Jakie mam obowiązki jako właściciel psa?