Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja "Przebiśnieg" w Brętowie

Akcja "Przebiśnieg" w Brętowie

Referat V w porozumieniu z Radą Osiedla Brętowo od 8 kwietnia patroluje we wczesnych godzinach rannych miejsca wyprowadzania psów na spacery.

Nieczystości po psach stanowią problem, który doskwiera wielu mieszkańcom Gdańska. Akcja "Przebiśnieg" to działania patroli Straży Miejskiej pod kątem zwracania szczególnej uwagi na właścicieli psów, którzy nie zachowują obowiązków wynikających z Regulaminiu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. W tym tygodniu w porozumieniu z Radą Osiedla Brętowo strażnicy z Referatu V kontrolują w sposób szczególny ulice Niedźwiednika i inne ulice leżące na terenie Brętowa.

Przypominamy, że za nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.