Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja "Przebiśnieg"

Posprzątaj po swoim pupiluStrażnicy zintensyfikowali patrole w miejscach, gdzie mieszkańcy wyprowadzają psy.

Niestety wciąż jeszcze niektórzy mieszkańcy Gdańska nie poczuwają się do obowiązku sprzątania po swoim psie oraz troski o czystość i porządek w miejscach publicznych. Tylko w dniach 12-13 marca strażnicy pouczyli 19 osób i wystawili 14 mandatów. Dziś, tj. 14 marca, strażnikom towarzyszył dziennikarz Radia Gdańsk - Maciej Bąk. Krótką relację z patrolu można wysłuchać na stronie Radia Gdańsk: Akcja Przebiśnieg

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska w § 33 wskazuje:

  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:
  2. natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne.

Za niestosowanie się do tego przepisu prawa grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.