Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja “Przebiśnieg”

Straż Miejska zwiększa ilość i  zakres czasowy kontroli miejsc, gdzie najczęściej wyprowadzane są psy.

Topniejący śnieg obnaża stan zieleńców i chodników miejskich, ukazując ukryte pod warstwą zimowego opadu psie odchody. Od 6 marca strażnicy zwiększają ilość wczesnoporannych (od godziny 05.00) i popołudniowych kontroli miejsc wyprowadzania zwierząt na spacery. Nasze akcja jest przejawem troski o czystość i porządek miejsc publicznych – mówi Mirosław Radka, kierownik Referatu VI. Niestety, nie wszyscy właściciele czworonogów poczuwają się do obowiązku sprzątania po swoim psie - dodaje.

Równolegle do działań prewencyjnych prowadzona będzie akcja profilaktyczna. W środkach komunikacji miejskiej umieszczone zostaną plakaty zachęcające do sprzątania po swoim pupilu.

Obowiązki posiadaczy czworonogów zawarte są w Regulaminie utrzymania czystości, który nakazuje natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta, w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych.

W 2012 roku strażnicy miejscy podjęli wobec nieprzestrzegających przepisów właścicieli psów 3939 interwencji, wystawiając 837 mandatów na kwotę 32 990 zł. Za niestosowanie się do wyżej wymienionych przepisów grozi mandat w wysokości do 500 złotych.

Przeczytaj więcej na temat akcji: - Trwa akcja “Przebiśnieg”