Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja Pieszy

Akcja PieszyStrażnicy sprawdzą czy piesi dbają o własne bezpieczeństwo. Od najbliższego poniedziałku przez dwa tygodnie będą zwracać uwagę między innymi na to, czy przechodzący przez jezdnię nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych użytkowników ruchu.

Celem działania strażników będzie egzekwowanie przepisów wynikających z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Do najczęściej popełnianych przez pieszych wykroczeń należą: przechodzenie i przebieganie na drugą stronę jezdni przy czerwonym świetle oraz w miejscach niedozwolonych.

Akcja „Pieszy” prowadzona będzie od 14 do 28 listopada w godzinach 7:00-21:00 na terenie Referatu Dzielnicowego I, który obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: Przymorze Małe i Wielkie, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa oraz VII Dwór.

[aktualizacja 28.11.2016 r.]

W czasie trwania akcji "Pieszy" strażnicy z Referatu I podjęli 22 interwencje. Zastosowali 8 pouczeń, nałożyli też 14 mandatów karnych na łączną kwotę 1350 złotych.