Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Akcja "Lód"

Od 4 stycznia 70 strażników miejskich ruszy w miasto w poszukiwaniu sopli. Szczególną uwagę zwrócą na główne ciągi komunikacyjne i miejsca użyteczności publicznej.

Nowy Rok przyniósł na Pomorzu odwilż, która sprzyjała powstawaniu lodowych nawisów na budynkach. Najbardziej niebezpieczne są  długie i ciężkie, które stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia przechodniów. Dlatego zanim dojdzie do nieszczęścia należy sople usuwać. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy lub właścicielu budynku. Od jutra strażnicy wnikliwie sprawdzą stan zlodowacenia gdańskich nieruchomości. Niedopełniających obowiązku usunięcia sopli będą surowo karać mandatami.