Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja liść

Liście na chodniku

Zarząd Dróg i Zieleni zaczyna akcję bezpłatnego wywozu z ulic Gdańska opadłych z drzew liści.

Wystarczy zebrać liście, zapakować je w worek, szczelnie związać i wystawić na trawnik w pobliżu najbliższej większej ulicy. Stamtąd zabiorą je ekipy sprzątające ZDiZ. Firmy oczyszczające miasto zaczną zabierać worki w środę 24 października.

Pierwsze liście wyjadą z dzielnicy Strzyża, potem w kolejnych dniach zabierane będą z Oliwy, Żabianki, Przymorza i Wrzeszcza. W razie potrzeby - trasy te zostaną powtórzone.

Straż Miejska w Gdańsku przypomina, że do obowiązków właściciela posesji przylegającej do drogi publicznej należy sprzątanie zarówno swojego terenu, jak i sąsiadującego z nim chodnika. Konieczność ta nie dotyczy właścicieli posesji tylko wtedy, gdy chodnik oddzielony jest od parkanu pasem zieleni. Jeżeli na chodniku istnieje ogólnodostępne miejsce do parkowania albo przystanek autobusowy, to obowiązek sprzątania przejmuje gmina. Za brak porządku na chodniku, właściciel przylegającej do niego posesji, może otrzymać mandat do 500 złotych.

Jednak niesprzątanie chodnika może mieć dla właściciela posesji bardziej dotkliwe skutki. Stanie się tak wtedy, gdy w wyniku jego zaniedbania ktoś ulegnie wypadkowi. Poszkodowany ma prawo żądać odszkodowania, zwrotu kosztów leczenia, a nawet wypłacania regularnej renty.