Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Akcja ''Czysty punkt do gromadzenia odpadów''
Akcja ''Czysty punkt do gromadzenia odpadów''

Straż Miejska w Gdańsku zintensyfikuje działania w zakresie kontroli sanitarno - porządkowej punktów do gromadzenia odpadów.

Śmietnik wokół śmietnika – tak najkrócej można scharakteryzować niektóre miejsca, w których znajdują się pojemniki do zbierania nieczystości Odpady nie są umieszczane w przeznaczonych do tego kontenerach co skutkuje ogólnym zanieczyszczeniem podwórek, a także wpływa na wizerunek danej dzielnicy czy osiedla. Zachęcamy mieszkańców do rozsądnego pozbywania się nieczystości i dbania o dobro wspólne jakim bez wątpienia jest stan środowiska w Gdańsku.

Wzmożone działania kontrolne Straży Miejskiej będą prowadzone w dniach 11 – 12 lutego. Funkcjonariusze dzielnicowi sprawdzą punkty do gromadzenia odpadów i w zależności od sytuacji będą podejmowali czynności zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.