Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Akcja „Bezpieczny rowerzysta”

Akcja "Bezpieczny rowerzysta"Strażnicy z Referatu Dzielnicowego IV w najbliższych  tygodniach będą zwracać szczególną uwagę na zachowania  rowerzystów w ruchu drogowym.

Inicjatywa strażników jest związana z poprawiającą się pogodą oraz zwiększającą się w związku z tym aktywnością fizyczną mieszkańców Gdańska i ma na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.

Przypominamy, że ścieżki rowerowe to miejsca najbezpieczniejsze dla rowerzystów. Niezbędna jest również własna wyobraźnia oraz korzystanie z kasków, ochraniaczy i elementów odblaskowych, a po zmroku ze świateł. Pamiętajmy także o ustawie "Prawo o ruchu drogowym", która reguluje zasady poruszania się rowerem po drogach: "Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym" (art. 33 ust. 1).

Referat IV Straży Miejskiej obejmuje swoim zasięgiem Żabiankę, Osowę, Przymorze Wielkie i Małe oraz Oliwę.