Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja "Bezpieczna dzielnica"

Akcja "Bezpieczna dzielnica"W dniach 23 – 25 października Referat V Straży Miejskiej prowadzi intensywne działania w rejonie dzielnicy Piecki-Migowo.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także przy wsparciu Policji prowadzą wzmożone działania skupione wokół wykroczeń porządkowych mających miejsce w obrębie dzielnicy Piecki-Migowo.

Akcja prowadzona jest z inicjatywy władz Spółdzielni Mieszkaniowej "Morena", które zwróciły się do Referatu V Straży Miejskiej o wsparcie w kwestii częstych wykroczeń drogowych jakich dopuszczają się mieszkańcy, braku należytej kontroli nad psami, spożywaniem alkoholu, a także problemem z bezdomnymi, którzy coraz częściej śpią na klatkach schodowych.