Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Akcja "Abonament"

Kontrole w Strefie Ograniczonego RuchuStraż Miejska nasila kontrole drogowe na terenie Głównego Miasta.

Funkcjonariusze wzmagają kontrole ruchu drogowego w Strefie Ograniczonego Ruchu. Strażnicy szczególnie będą sprawdzać, czy osoby wjeżdżające do strefy posiadają ważne dokumenty, uprawniające do wjazdu i poruszania się w Strefie.