Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Aby były beztroskie, spokojne i szczęśliwe ...

Autor: Andrzej Hinz
Wraz z nadejściem ferii zimowych na Pomorzu i w kilku innych województwach ważne jest, aby dzieci mogły cieszyć się tym wyjątkowym czasem bezpiecznie. Program profilaktyczny "Bezpieczne dzieciństwo" skupia się na edukacji najmłodszych, a moduł "Bezpieczne ferie" stanowi istotny element tego przedsięwzięcia.
sala kinowa z dziećmi na widowni. Na ekranie wyświetlana prezentacja o bezpiecznych feriach

Strażnicy miejscy pełnią rolę nie tylko stróżów porządku, lecz także edukatorów, odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas zimowych wakacji. Tym ważnym zadaniem w naszej formacji zajmują się funkcjonariusze z Referatu Profilaktyki, którzy na pierwszym miejscu stawiają na edukację. 

Zajęcia "Bezpieczne ferie" są skierowane do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III w szkołach podstawowych. Mundurowi z Referatu Profilaktyki przedstawiają podstawowe informacje o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ich unikania w formie przystępnej dla dzieci. Dzieci dowiadują się, jak bezpiecznie spędzać czas na śniegu, unikając niebezpieczeństw związanych z zamarzniętymi zbiornikami wodnymi czy nieodpowiednimi miejscami do zabawy. W styczniu strażnicy przeprowadzili 52 zajęcia dla 1161 uczniów. Część zajęć funkcjonariusze prowadzili w kinach przed seansami dla dzieci.

Jak bezpiecznie wypoczywać na śniegu?

Strażnicy miejscy przekazują praktyczne wskazówki, by maluchy mogły cieszyć się bezpiecznymi feriami. Zalecają unikanie zamarzniętych akwenów, wybieranie bezpiecznych tras do zjeżdżania na sankach oraz jeżdżenie na nartach w sposób odpowiedzialny. Wskazują również, jak bawić się śnieżkami, minimalizując ryzyko potencjalnych obrażeń. Edukacja obejmuje także omówienie, jak reagować w przypadku, gdy ktoś potrzebuje pomocy, oraz jak zachować ostrożność w kontakcie z obcymi.

strażniczki na zajęciach z dziećmi

Patrolowanie i zapobieganie czynom zabronionym

Podczas ferii strażnicy miejscy nie tylko edukują, ale także patrolują miejsca, gdzie dzieci mogą się gromadzić. Skupiają uwagę na ewentualnych przypadkach popełniania czynów zabronionych, dbając o zachowanie porządku i bezpieczeństwa. Ich obecność przyczynia się do stworzenia atmosfery spokoju i zapewnienia dzieciom bezpiecznych miejsc do zabawy.

Kontrole zbiorników wodnych

W trosce o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, strażnicy miejscy prowadzą również kontrole zbiorników wodnych pod kątem osób wchodzących na lód. Takie działanie zapobiegawcze ma na celu minimalizację ryzyka związanego z utonięciami oraz narażaniem życia na niebezpieczeństwo. Do tej pory funkcjonariusze przeprowadzili 11 kontroli zbiorników wodnych.

strażnicy w kinie z prezentacją o bezpiecznych feriach

Podsumowanie

Pamiętajmy, że bezpieczne ferie to nie tylko czas radości i zabawy, ale również okres, w którym bezpieczeństwo dzieci powinno być priorytetem. Dzięki programom profilaktycznym oraz zaangażowaniu strażników miejskich, najmłodsi mogą cieszyć się zimowym wypoczynkiem w pełni świadomi potencjalnych zagrożeń i znając środki ostrożności. Oczywiście, warto podkreślić, że bezpieczeństwo podczas ferii zimowych to wspólna odpowiedzialność społeczności lokalnej, rodziców, nauczycieli oraz strażników miejskich. Warto, aby wszyscy byli świadomi potencjalnych zagrożeń i aktywnie angażowali się w edukację najmłodszych. Dla rodziców i opiekunów kluczowe jest utrzymanie regularnej komunikacji z dziećmi na temat bezpieczeństwa, zachęcanie ich do dzielenia się doświadczeniami i zwracanie uwagi na zasady przedstawione podczas zajęć "Bezpieczne ferie".

Apelujemy także o ścisłą współpracę mieszkańców ze strażnikami miejskimi, aby wspólnie tworzyć środowisko, w którym dzieci mogą swobodnie rozwijać się i cieszyć się feriami, jednocześnie będąc świadomymi potencjalnych zagrożeń oraz wiedząc, jak ich unikać.