Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Abonamenty na nowych zasadach

Abonamenty na nowych zasadachKoniec stycznia to także koniec ważności bezpłatnych abonamentów wydawanych przez Straż Miejską, które umożliwiają wjazd na teren Głównego Miasta.

Przypominamy, że w dniu 1 października 2013 r. straciła moc Uchwała nr XVI/507/2003 Rady Miasta Gdańska, natomiast weszła w życie Uchwała nr XXXII/680/12.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Od 1 października 2013 r. Straż Miejska w Gdańsku nie przyjmuje już wniosków o wydanie abonamentu, a wszystkie identyfikatory na wjazd do strefy ograniczonego ruchu wydaje Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Bezpłatne abonamenty wydane przed zmianą prawa są ważne do upłynięcia okresu ważności na jaki zostały wydane – terminem granicznym jest w tym wypadku 31 stycznia 2014 r.

Straż Miejska prosi wszystkich zmotoryzowanych, którzy są zainteresowani wjazdem na teren Głównego Miasta, o kontakt z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku w celu uzyskania odpowiedniego identyfikatora. Siedziba Zarządu mieści się w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Partyzantów 36 (www.zdiz.gda.pl, tel. centrala – 58 34 12 041). Informujemy również, że w lutym rozpoczną się działania kontrolne prowadzone przez strażników mające na celu sprawdzenie czy powyższa uchwała Rady Miasta Gdańska jest przestrzegana przez osoby zmotoryzowane.