Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

761. Jarmark św. Dominika: jutro otwarcie

Autor: Robert Kacprzak
Każdego roku ściąga tłumy turystów i mieszkańców do centrum Gdańska. Jest jedną z największych imprez plenerowych w Europie. Trwa trzy tygodnie, a w tym czasie miastem rządzą kupcy. W sobotę rozpoczyna się Jarmark św. Dominika. Nad jego spokojnym przebiegiem będą między innymi czuwać strażnicy miejscy.
Jarmark 760 straznik - 2020-07-31

Tegoroczna edycja rozpocznie się w 24 lipca i potrwa do 15 sierpnia. Na przestrzeni 45 tys. metrów kwadratowych rozmieszczonych będzie 650 stoisk. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu w Starym i Głównym Mieście. Apelujemy do kierowców, aby zapoznali się z obowiązującymi zmianami i unikali jazdy „na pamięć”, nie ufali bezkrytycznie nawigacji i zwracali uwagę na znaki drogowe.

Zmiany w organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Dominika na gzdiz.gda.pl

Tym, którzy mimo utrudnień wybiorą się na jarmark samochodem przypominamy, że postój w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (ŚSPP) jest płatny 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 20.00. Dodatkowo Strefa Ograniczonego Postoju znajdująca się w ŚSPP obowiązuje całą dobę. Kierowcy parkujący swoje auta wbrew przepisom będą musieli liczyć się z konsekwencjami. Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego to jedno z priorytetowych zadań strażników miejskich.

straznicy targ rybny

Stałe posterunki zlokalizowane na wjazdach na ulice Szeroką, św. Ducha oraz Targ Rybny będą czuwały nad ograniczeniem ruchu nieuprawnionych pojazdów na terenie imprezy Strażnicy miejscy będą kontrolowali identyfikatory uprawniające do wjazdu na teren jarmarku. Kierowcom bez odpowiednich pozwoleń wskażą parkingi.

Strażnicy miejscy podejmą interwencje, gdy dojdzie do zakłócania spokoju i porządku. Funkcjonariusze zwrócą uwagę na osoby bezdomne i żebrzące, w szczególności te, które będą wykorzystywać do tego celu dzieci i zwierzęta. Surowe konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec tych, którzy piją alkohol w miejscach publicznych. Bezkarne nie mogą czuć się osoby, które trudnią się nielegalnym handlem. Mundurowi będą udzielać asyst pracownikom Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni podczas likwidacji stoisk, na które właściciele nie uzyskali pozwolenia.

mapa 761. Jarmark św. Dominika
Źródło: Międzynarodowe Targi Gdańskie (jarmarkswdominika.pl)

Niestety w związku z trwającym stanem epidemii uroczyste otwarcie 761. Jarmarku św. Dominika odbędzie w formie hybrydowej. Prezydent Miasta Gdańska wręczy klucz do bram miasta kupcom bez udziału publiczności. Wydarzenie będzie transmitowane online na Facebooku Jarmarku św. Dominika w sobotę, 24 lipca o godzinie 11:30. W południe spod Dworu Artusa wyruszy parada otwarcia, która przejdzie ulicami miasta.

Szczegółowy program 761. Jarmarku św. Dominika

Przypominamy o zachowaniu aktualnych zasad bezpieczeństwa podczas odwiedzin stoisk i imprez towarzyszących. W szczególności o zachowaniu dystansu od innych, częstej dezynfekcji rąk i zakrywaniu ust i nosa tam gdzie jest to konieczne.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie jarmarkswdominika.pl