Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

25 lat Straży Miejskiej w Gdańsku

Poświęcenie i przekazanie sztandaru oraz wyróżnienia dla zasłużonych pracowników. Z okazji 25-lecia Straży Miejskiej w Gdańsku były medale, nagrody, pamiątkowe statuetki, życzenia oraz urodzinowy tort. Jubileuszowe obchody odbyły się w piątek, 7 października w Dworze Artusa.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta oraz miejskich instytucji i organizacji, służb mundurowych, duchowieństwa, reprezentacje straży miejskich zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich oraz straży miejskich i gminnych z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. W obchodach wzięli też udział pracownicy gdańskiej straży oraz liczni goście.

Głównym punktem obchodów było przekazanie sztandaru. Uchwałę o nadaniu go Straży Miejskiej w Gdańsku podjęła 30 czerwca 2016 roku Rada Miasta Gdańska.

Poświęcony przez biskupa Zbigniewa Zielińskiego sztandar przekazał komendantowi Straży Miejskiej w Gdańsku Leszkowi Walczakowi przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek. W ceremonii uczestniczył również Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Wydarzenie uświetnił wystrzał z feluki. Chwilę później ślubowanie na sztandar złożyli nowoprzyjęci strażnicy.

Druga część uroczystości upłynęła pod znakiem wręczania wyróżnień. Zasłużeni pracownicy gdańskiej straży odebrali Medale oraz Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dowód uznania i szacunku, w podziękowaniu za dokonania zawodowe i zaangażowanie w pracę na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego.

Wyróżnieni Medalami Prezydenta Miasta Gdańska: st. insp. Mariusz Choroszkiewicz st. insp. Piotr Milewski st. operator Izabela Fabrello st. spec. Marek Gorzewski st. insp. Maria Jachimowska starszy specjalista Beata Jaremko st. insp. Miłosz Jurgielewicz st. insp. Aleksander Kmiećkowiak st. insp. Marcin Langowski z-ca kier. Paweł Zabrocki

Laureaci Nagród Prezydenta Miasta Gdańska: st. insp. Grzegorz Cymanowski st. insp. Ireneusz Czajkowski insp. Iwona Gruchała st. insp. Magda Jagła st. operator Paweł Kmak st. spec. Dominka Kochanek st. insp. Magdalena Kozłowska st. insp. Ryszard Dzwonkowski st. insp. Dariusz Krupiński st. spec. Mariusz Kubiak st. insp. Adam Łaszewski st. insp. Katarzyna Piechowska str. Łukasz Piotrowski insp. Marzena Plitt insp. Kamil Plombon

Medale Prezydenta Miasta Gdańska odebrali z rąk Pawła Adamowicza także komendanci straży miejskich największych polskich miast. Wyróżnienia przyznano im w dowód uznania i szacunku, w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz wspierania rozwoju samorządności terytorialnej oraz zaangażowania w podejmowaniu wspólnych działań dla zapewnienia ładu i porządku na terenie miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

Laureaci: Krzysztof Kolenda - Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku Marek Echaust - Komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy Kazimierz Romanowski - Komendant Straży Miejskiej w Katowicach Adam Młot - Komendant Straży Miejskiej w Krakowie Jacek Kucharczyk - Komendant Straży Miejskiej w Lublinie Zbigniew Kuleta - Komendant Straży Miejskiej w Łodzi Waldemar Matuszewski - Komendant Straży Miejskiej w Poznaniu Józef Wisz - Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie Leon Gajewski - Komendant Straży Miejskiej w Szczecinie Zbigniew Leszczyński - Komendant Straży Miejskiej w Warszawie Zbigniew Słysz - Komendant Straży Miejskiej we Wrocławiu Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

Z okazji dostojnego jubileuszu wybranych pracowników gdańskiej straży Komendant Leszek Walczak uhonorował okolicznościowymi statuetkami. Były one wyrazem podziękowania i uznania za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wykazywanie się inicjatywą i zaangażowaniem w działaniach na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska. Pamiątkowe statuetki odebrali także Przyjaciele Straży Miejskiej w Gdańsku.

Wcześniej w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta odbyło się seminarium poświęcone roli straży miejskich w ochronie porządku publicznego.

Filmowa relacja z obchodów jubileuszowych: gdańsk.pl

Relacja uczniów IV LO w Gdańsku z uroczystości

Straż Miejska w Gdańsku rozpoczęła działalność 30 września 1991 roku. Tu znajdziesz informacje o jej historii…