Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

2 wycieki gazowe, 1 chemiczny

W ostatnich dniach strażnicy miejscy ujawnili dwa przypadki ulatniania się gazu oraz zabezpieczyli nieszczelny kontener z niebezpieczną substancją chemiczną.

W piątek 20 listopada strażnicy patrolujący tereny mieszkalne przeznaczone do rozbiórki w okolicy Traktu Świętego Wojciecha, ujawnili nieszczelną instalacją gazową. Przyczyną awarii była kradzież zaworu. Funkcjonariusze wezwali pogotowie gazowe i zabezpieczyli teren do czasu naprawienia instalacji. Trzy dni później - 23 listopada - na ulicy Sucharskiego patrol 103 został wezwany do stojącego na drodze samochodu ciężarowego, z którego naczepy wyciekała na drogę substancja chemiczna. Po otworzeniu kontenera okazało się, że jedna z beczek jest nieszczelna. Służby ratownicze zabezpieczyły teren i feralną beczkę, a kontener skierowano na dodatkową kontrolę. Kilka godzin później strażnicy zostali wezwani do budynku mieszkalnego przy ulicy Perłowej, gdzie zgłoszono ulatnianie się gazu. Na miejscu nie stwierdzono nieszczelności w istniejącej instalacji gazu ziemnego. Ujawniono natomiast dwie nieszczelne butle gazowe, które wydzielały zapach gazu. Uszkodzone przedmioty zabezpieczono i przekazano administracji budynku.