Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

15 lat Rady na Strzyży

15 lat Rady na Strzyży

Funkcjonariusze z Referatu III wzięli udział w uroczystej sesji Rady Osiedla Strzyża.

Spotkanie odbyło się 18 grudnia, a obecni na nim byli m.in.: asystent Prezydenta Miasta Gdańska, radni, przedstawiciele Komisji Samorządu i Ładu Publicznego oraz osoby działające w związkach wyznaniowych.

Na sesji podsumowano 15-lecie działalności, a także jednogłośnie przyjęto uchwałę, w której to radni dziękują instytucjom samorządowym – w tym Straży Miejskiej w Gdańsku – za wzorową współpracę w czasie kadencji.