X Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

„Ja Strażnik…” – tak brzmi temat jubileuszowej, X Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. W ramach pierwszego i drugiego etapu konkursu sprawdzona zostanie wiedza uczniów ze znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Finaliści będą musieli przygotować autorski projekt. Warto podkreślić, że każdy kto znajdzie się w ostatnim etapie Olimpiady może liczyć na nagrodę.
olimpiada-pisanie-testu

Zwycięzca konkursu już od lat dostaje między innymi darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Nagrody rzeczowe organizatorzy zapewniają wszystkim finalistom (wśród upominków były w poprzednich latach: laptopy, tablety, smartfony, czytniki e-book, rowery, kursy prawa jazdy, aparaty fotograficzne). Szkolny koordynator, który przygotuje zwycięzcę Olimpiady, odbiera indeks na darmowe studia podyplomowe w GWSH.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów. W ramach I etapu (3 stycznia 2017 r.) biorący udział w konkursie muszą wypełnić test jednokrotnego wyboru. Test w II etapie (1 lutego 2017 r.) zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

X-olimpiada-logo

Na prezentację finałową (16 marca 2017 r.) każdy uczestnik III etapu Olimpiady musi przygotować autorski projekt. Tym razem chodzi o zdiagnozowanie najistotniejszych problemów porządkowych w swoim mieście (swojej gminie) i zaproponowanie ciekawych rozwiązań tych problemów z punktu widzenia straży miejskiej/gminnej. Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność prezentowania projektu.

W konkursie może wziąć udział szkoła ponadgimnazjalna z terenu gminy, której straż jest współorganizatorem Olimpiady. W tym roku w przedsięwzięcie zaangażowały się straże miejskie z Gdańska, Chojnic, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pelplina, Rumi, Starogardu Gdańskiego i Tczewa.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W ubiegłym roku chęć udziału w konkursowych zmaganiach zgłosiło wstępnie niemal 1000 uczniów. Do finału, który odbył się 7 kwietnia 2016 roku w Kościerzynie,  zakwalifikowało się 29 osób.

Organizatorami Olimpiady są: Straż Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Partnerzy to: Urząd Miejski w Gdańsku (Wydział Rozwoju Społecznego) oraz straże miejskie z województwa pomorskiego, które uczestniczą w konkursie.

baner_straze_olimpiada

Przedstawiciel szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w X Olimpiadzie, powinien wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), a następnie ją przesłać do 25 listopada 2016 r. faksem na numer 58 346 28 11 albo drogą elektroniczną (na adres: r.kacprzak@sm.gda.pl) lub dostarczyć osobiście do Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60.

Ważne terminy:
- 25 listopada 2016 r. – termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły
- 3 stycznia 2016 r. – I etap Olimpiady
- 5 stycznia 2017 r. – Ogłoszenie wyników I etapu
- 1 lutego 2017 r. – II etap Olimpiady
- 6 lutego 2017 r. – Ogłoszenie wyników II etapu
- 28 lutego 2017 r. – Termin dostarczenia autorskich projektów przez finalistów, zakwalifikowanych do ostatniego etapu Olimpiady
- 16 marca 2017 r. – Finał X Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie (Gdańsk, ECS)

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z koordynatorem X Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pod numerem telefonu 58 301 30 11 wew. 114.

Bieżące informacje na temat przebiegu X Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie będą publikowane m.in. na stronie Straży Miejskiej w Gdańsku.

DO POBRANIA:
Regulamin X Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie
Aneks nr 1 do Regulaminu X Olimpiady
Załącznik nr 1 do Regulaminu (KARTA ZGŁOSZENIA)
Załącznik nr 2 do Regulaminu (PROTOKÓŁ UCZESTNICTWA)
Załącznik nr 3 do Regulaminu (OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH)

Czytaj także: