Droga do szkoły była bezpieczniejsza – wspólne działania 17 straży

210 placówek oświatowych objęli swoją opieką pomorscy strażnicy gminni i miejscy w ramach drugiego etapu akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Działania trwały trzy tygodnie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w ruchu drogowym w tak ważnym okresie jak początek roku szkolnego, w rejon szkół i przedszkoli skierowano 442 patrole. Funkcjonariusze odbyli też 266 spotkań z dziećmi, których celem było poznawanie i utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Jak co roku nie zabrakło atrakcji i niespodzianek. Już trzeci raz kampania została zorganizowana pod patronatem Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego.
bezpieczna-droga-2018-główne

W drugim etapie akcji (od 3 do 21 września 2018 r.) wzięło udział 17 jednostek z całego regionu: straże gminne z Kobylnicy, Pruszcza Gdańskiego i Ustki oraz miejskie z Chojnic, Rumi, Wejherowa, Kartuz, Gdańska, Gdyni, Tczewa, Sopotu, Ustki, Władysławowa, Kwidzyna, Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny i Słupska. W drugiej połowie sierpnia funkcjonariusze sprawdzili infrastrukturę przy placówkach oświatowych pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, natomiast wrzesień minął pod znakiem edukacji i dyscyplinowania kierowców niefrasobliwie zachowujących się w rejonie szkół.

SM CHOJNICE

Przy trzech szkołach podstawowych oraz jednym przedszkolu Straż Miejska z Chojnic wystawiła w ciągu trzech tygodni 55 patroli. W zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez mundurowych uczestniczyło 418 dzieci w wieku 4-10 lat. Podczas spotkań strażnicy korzystali z mobilnego miasteczka drogowego „Autochodzik”, które młodym uczestnikom ruchu drogowego pozwala aktywnie wcielać się w role między innymi kierowców. Ponadto mundurowi wręczali dzieciom odblaski i kolorowanki. Funkcjonariusze przyglądali się również zachowaniu kierowców w okolicach placówek oświatowych.

Przeprowadziliśmy rozmowy pouczające z rodzicami, który przywożą dzieci do szkoły, na temat zatrzymywania i parkowania pojazdów. Bardzo wielu kierowców próbowało zostawiać auta w obrębie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Rodzice wypuszczali swoje pociechy z samochodów na przejściach, a nawet na rondach, zjeżdżając bliżej krawędzi jezdni – mówi Magdalena Reszczyńska ze Straży Miejskiej w Chojnicach .

Wzmożone kontrole okolic szkół i przedszkoli trwały do końca września, natomiast zajęcia edukacyjne z najmłodszymi funkcjonariusze prowadzić będą do końca października.

SM GDAŃSK

Strażnicy miejscy z Gdańska objęli nadzorem 18 szkół podstawowych, natomiast w okresie od 17 do 21 września dodatkowo sześć kolejnych szkół. W czasie trwania akcji w okolicach placówek oświatowych pracowało 117 patroli. Zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą funkcjonariusze przeprowadzili w dwóch modułach: w 64 spotkaniach pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły” wzięło udział 1230 uczniów, natomiast w dziewięciu zajęciach z użyciem zestawu „Autochodzik” uczestniczyło 114 uczniów. Mundurowi rozdali elementy odblaskowe, a naukę bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię umilał Lew Leoś, maskotka straży.

Patrole szkolne zwracały szczególną uwagę na popełniane przy szkołach wykroczenia, przede wszystkim te drogowe. Pouczyliśmy 42 osoby, w 12 przypadkach funkcjonariusze zostawili informacje o popełnionym wykroczeniu. Zdarzało się, że interwencje kończyły się także nałożeniem mandatów. Dwa razy strażnicy musieli zastosować blokady na koła – informuje kierownik Referatu Profilaktyki Agnieszka Solecka. Zwracaliśmy również uwagę rodzicom, którzy z dziećmi przechodzili przez ulice w miejscach niewyznaczonych, najczęściej obok przejść dla pieszych. Troje uczniów, którzy poszli na wagary, funkcjonariusze doprowadzili do szkół i przekazali dyrekcji – dodaje.

Gdańscy strażnicy wzięli udział w czterech festynach miejskich, podczas których promowali bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Zorganizowali zabawy i konkursy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, zaprezentowali „Autochodzik” oraz Lwa Leosia. Do rąk dzieci trafiło około 500 odblasków.

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku prowadzi w placówkach oświatowych zajęcia dla różnych grup wiekowych przez cały rok szkolny.

Więcej informacji o przebiegu akcji w Gdańsku

SM GDYNIA

W akcję zostało zaangażowanych 10 dwuosobowych patroli. Nadzorem objęto 40 placówek, w tym przedszkola, szkoły i zespoły szkół. Strażnicy uczestniczyli w 40 spotkaniach edukacyjnych dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Podczas zajęć poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym wykorzystali zestaw „Autochodzik”. Prowadzili pogadanki oraz zajęcia w plenerze, które pozwoliły w praktyce sprawdzić nabyte umiejętności. Funkcjonariusze przeprowadzili też konkursy oraz wręczyli najmłodszym odblaski.

Interwencje wobec kierowców kończyły się w Gdyni głównie działaniami edukacyjnymi. W czasie trwania akcji za wykroczenia drogowe strażnicy wręczyli tylko jeden mandat karny.

Mundurowi podejmowali również nietypowe czynności. Dwa razy nasi funkcjonariusze interweniowali, gdy na terenie szkół pojawiły się dziki – mówi młodszy inspektor Iwona Pol.

SM KARTUZY

Osiem szkół podstawowych zostało objętych opieką straży miejskiej. W ich okolice skierowano 14 patroli. Pięć razy funkcjonariusze spotkali się z dziećmi, by rozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Strażnicy korzystali z prezentacji multimedialnych, rozdawali pierwszoklasistom odblaski. Zorganizowali również zajęcia w terenie.

Wobec niezdyscyplinowanych kierowców mundurowi stosowali głównie środki oddziaływania wychowawczego. W trosce o bezpieczeństwo uczniów podejmowali też interwencje dotyczące psów bez opieki, które pojawiały się przy szkołach. W trzech przypadkach strażnicy odłowili bezpańskie zwierzęta.

SG KOBYLNICA

Przez trzy tygodnie funkcjonariusze z Kobylnicy patrolowali wraz z policjantem okolice pięciu szkół podstawowych na terenie gminy. Przeprowadzili 11 spotkań z uczniami klas 0-III. Dzieci mogły nie tylko poznać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz znaczenie elementów odblaskowych, ale też przypomnieć i utrwalić sobie numery alarmowe. Mundurowi rozmawiali z uczniami o właściwym zachowaniu w czasie przerw międzylekcyjnych i zasadach postępowania w przypadku kontaktu z osoba nieznajomą.

Podczas spotkań z najmłodszymi funkcjonariusze wykorzystali kolorowanki oraz puzzle ze strażnikiem. Zorganizowali pokazy filmów i przeprowadzali dzieci przez jezdnię. Rozdali odblaskowe plecaki oraz lizaki, które sprawiły uczniom mnóstwo radości.

Kierowcy, którym zdarzało się w rejonach szkół popełniać wykroczenia drogowe, byli ostrzegani przy użyciu karnych kuponów.

SM KOŚCIERZYNA

W akcję zaangażowanych zostało 60 patroli, które czuwały w rejonie pięciu szkół podstawowych oraz dwóch przedszkoli. Kościerscy strażnicy spotkali się z grupą przedszkolną oraz z pierwszoklasistami. W ramach zajęć mówili o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego, odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych w drodze do szkoły, przypominali też znaczenie znaków drogowych i sygnałów świetlnych. Okazją do świetnej zabawy było wykorzystanie zestawu „Autochodzik”. Dodatkowo dzieci dostały odblaskowe kamizelki, zakładki do książek i mini-przewodniki dla pieszego.

W sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego 300 pierwszoklasistów wzięło udział w lekcji bezpiecznego poruszania po drogach. Przypomnieliśmy im zasady poprawnego zachowania między innymi na przejściach dla pieszych. Zajęcia odbyły się w ramach kolejnej edycji akcji „Kościerzyna bezpieczne miasto” pod hasłem „Gotowi do drogi”. Aby być lepiej widocznym na drodze, każdy uczestnik akcji odebrał specjalną kamizelkę odblaskową – opowiada komendant Straży Miejskiej w Kościerzynie Tomasz Smuczyński.

Przy szkołach strażnicy zwracali uwagę na parkowanie pojazdów w miejscach zabronionych oraz na kierujących, którzy zatrzymywali auta w obrębie wysepek dzielących przejścia dla pieszych. Przypadki łamania przepisów ruchu drogowego były nieliczne. Funkcjonariusze stosowali pouczenia.

SM KWIDZYN

Kwidzyńskich strażników można było spotkać w rejonie 25 szkół i placówek oświatowych. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą funkcjonariusze omówili najważniejsze zagadnienia związane z ruchem drogowym, promowali też bezpieczne zachowania. Podczas zajęć terenowych dzieci utrwalały sobie, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Pierwszaki dostały od strażników upominki: ołówki, odblaski, smycze i kolorowanki. W klasach mundurowi zostawili proporczyki z logotypem Straży Miejskiej w Kwidzynie.

Patrole szkolne zwracały szczególną uwagę na zachowanie kierowców w pobliżu placówek i na bieżąco reagowały na popełniane wykroczenia.

SM RUMIA

42 patrole przy siedmiu szkołach podstawowych wystawiła Straż Miejska w Rumi. W ramach zadań edukacyjnych funkcjonariusze przeprowadzili 13 prelekcji na temat zagrożeń w drodze do szkoły. Spotkali się z 275 uczniami w wieku od 7 do 12 lat. Oprócz bardzo ważnych informacji dzieci dostały także odblaski. Podczas zajęć plenerowych najmłodsi uczyli się przechodzenia na drugą stronę ulicy.

Niestety, wiele pracy przysporzyli mundurowym dorośli uczestnicy ruchu drogowego, którzy odwozili do szkół samochodami swoje dzieci. Kierowcy parkowali auta w obrębie przejść dla pieszych oraz skrzyżowań, za znakiem zakazu zatrzymywania się, na chodnikach i ścieżkach rowerowych. Strażnicy ujawnili 46 wykroczeń, a ich interwencje kończyły się pouczeniami lub mandatami karnymi. W jednym przypadku musieli przygotować wniosek o ukaranie do sądu, ponieważ kierująca pojazdem kobieta odmówiła przyjęcia mandatu, mimo że zatrzymała auto w obrębie skrzyżowania i nie miała przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania. Sprawczyni wykroczenia złożyła skargę na „namolność” strażników, nie przyjmując do wiadomości, że ich działania służą bezpieczeństwu najmłodszych. Matko, ojcze – parkuj przy szkole prawidłowo, bo łamiąc przepisy ruchu drogowego stwarzasz zagrożenie dla swoich i innych dzieci – apeluje Komendant Straży Miejskiej w Rumi Roman Świrski.

Na terenach przyszkolnych strażnicy reagowali również na inne nieprawidłowości. 11 razy podejmowali działania wobec wałęsających się psów, dwa razy interweniowali z powodu palenia tytoniu przez uczniów.

Posłuchaj rozmowy z Komendantem Straży Miejskiej w Rumi Romanem Świrskim na antenie Radia Kaszebe

SM SŁUPSK

Słupscy strażnicy objęli działaniami 47 placówek oświatowych, w tym szkoły i przedszkola. Każdego dnia trwania akcji kierowano w ich okolice cztery patrole. W szkołach podstawowych odbyło się 26 spotkań z dziećmi, podczas których funkcjonariusze poruszali tematy związane z prawidłowym zachowaniem się na drodze. Zajęcia urozmaicały prezentacje multimedialne oraz filmiki przygotowane dla potrzeb kampanii społecznych poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ponadto dzieci miały okazję do nauki przez zabawę, ponieważ strażnicy udostępnili im wielkoformatową grę planszową o tematyce związanej z ruchem drogowym. Na ogromnej planszy pionkami byli uczniowie, których w drodze do mety czekały rozmaite zadania i bonusy. Natomiast z przedszkolakami mundurowi spotkali się 10 razy, używając mobilnego miasteczka ruchu drogowego „Autochodzik”.

Z roku na rok do akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przyłącza się coraz więcej szkół i przedszkoli. Cykliczność naszych działań sprawia, że możemy proponować spotkania edukacyjne coraz większej liczbie dzieci. Myślę, że wpływa na to sięganie po metody, które są dla najmłodszych atrakcyjne i ciekawe. Chodzi nam o to, by uczyć poprzez zabawę – podkreśla Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas.

Kontrole okolic szkół i przedszkoli pod kątem wykroczeń drogowych ujawniały najczęściej nieprawidłowe parkowanie pojazdów oraz niestosowanie się do znaków drogowych. Funkcjonariusze głównie pouczali kierowców. Jedynie wykroczenia, które rażąco zagrażały bezpieczeństwu dzieci w drodze do szkoły, były karane mandatami.

Słupscy strażnicy współpracują ze szkołami i przedszkolami przez cały rok szkolny. W ofercie mają program profilaktyczny przeznaczony dla różnych grup wiekowych. Reagują również na bieżące problemy zgłaszane im przez placówki oświatowe.

SM SOPOT

Funkcjonariusze z Sopotu odwiedzili dzieci w szkołach podstawowych siedem razy. 338 uczniów miało okazję wziąć udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z wykorzystaniem zestawu „Autochodzik”. Strażnicy propagowali bezpieczne zachowania także podczas festynu.

Edukacja w zakresie prawidłowego poruszania się po drogach jest bardzo ważna, dlatego warto ją inicjować już w pierwszych latach życia dzieci. Nasi funkcjonariusze poza szkołami podstawowymi objęli swoim działaniem również przedszkola, gdzie uczyli najmłodszych bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych. Zapoznali dzieci z najważniejszymi znakami drogowymi – informuje starszy inspektor Magdalena Jażdżewska.

SM STAROGARD GDAŃSKI

45 patroli straży miejskiej prowadziło działania przy dziewięciu szkołach podstawowych oraz trzech przedszkolach Z tegorocznymi pierwszoklasistami mundurowi spotkali się dziewięć razy. Poza ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w drodze do szkoły dzieci mogły liczyć na atrakcyjne niespodzianki. Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim przekazał dla nich odblaski oraz worki z symbolem odblaskowym. Natomiast strażnicy wręczyli pierwszakom specjalnie zaprojektowane plany lekcyjne własnego pomysłu z ilustracjami, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. W dwóch szkołach odbyły się zajęcia z uczniami klas II-III. Pogadanki umiliły autorskie kolorowanki stworzone przez funkcjonariuszy. W dwóch przedszkolach podczas spotkań pod hasłem „Bezpieczny Przedszkolak” najmłodsi otrzymali od strażników maskotki. Działania prowadzone były przez starogardzką straż wspólnie z Policją oraz schroniskiem dla zwierząt.

Dziękuję za współpracę i liczę na jak najwięcej podejmowanych razem akcji – podsumowuje Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim Krystyna Kwidzińska-Kulas.

SM TCZEW

Osiem szkół podstawowych w Tczewie zostało objętych opieką 22 patroli. Strażnicy prowadzili zajęcia z dziećmi w plenerze, uczyli ich prawidłowego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię. W szkołach spotkali się z uczniami osiem razy. Przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznego pieszego i bezpiecznego rowerzysty. Najmłodsi zostali również zaproszeni do odwiedzenia Komendy Straży Miejskiej, gdzie oprócz pogadanek o bezpieczeństwie w drodze do szkoły, atrakcją była możliwość poznania tajników pracy funkcjonariuszy. Mundurowi rozdali odblaski, a pierwsze dni roku szkolnego umilili dzieciom lizakami.

Z rodzicami, którzy nieprawidłowo parkowali samochody w pobliżu placówek oświatowych, strażnicy prowadzili głównie rozmowy edukacyjne.

SG USTKA

10 patroli w rejonie pięciu szkół – takim bilansem zakończyła drugi etap akcji „Bezpieczna droga do szkoły” Straż Gminna w Ustce. Funkcjonariusze odbyli 15 spotkań z dziećmi w wieku od 7 do 10 lat, podczas których przedstawili podstawowe przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, omówili zachowanie w sytuacjach kryzysowych (np. wypadku), przypomnieli numery alarmowe oraz zasady bezpiecznego zachowania. By zajęcia zyskały na atrakcyjności, mundurowi sięgnęli po interaktywne metody edukacyjne: odgrywanie scenek sytuacyjnych i burzę mózgów. Najmłodszym strażnicy rozdali odblaski oraz ulotki.

Patrole przy szkołach zakończyły swoje działania bez uwag. Pozostaje mieć nadzieję, że ostrożność i rozsądek będą nadal towarzyszyły rodzicom, którzy przywożą dzieci do szkół samochodami – podsumowuje Komendant Straży Gminnej Robert Krzos.

SM WEJHEROWO

Wejherowska Straż Miejska prowadziła działania we współpracy z Policją. Do kontrolowania okolic dziesięciu szkół skierowała 28 patroli - łącznie 47 strażników i policjantów. Funkcjonariusze spotkali się z uczniami i pedagogami pięć razy. Zajęcia obejmowały praktyczną naukę bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz przypomnienie zasad, których najmłodsi powinni przestrzegać, aby bezpiecznie dotrzeć do szkoły.

Wzmożone patrole objęły tereny przyszkolne. Mundurowi prowadzili bieżącą kontrolę boisk i miejsc uczęszczanych przez dzieci. W czasie trwania drugiego etapu akcji mundurowi nie odnotowali niewłaściwych zachowań kierowców.

SM WŁADYSŁAWOWO

We Władysławowie Straż Miejska objęła opieką sześć szkół. W ich okolicy funkcjonariusze pojawiali się systematycznie w ramach 15 patroli. Podczas spotkań z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego mundurowi pokazywali jak bezpiecznie korzystać z przejść dla pieszych. Promowali też bezpieczne zachowania. Uczestniczący w zajęciach uczniowie dostali od strażników odblaski.

Pomorskie straże gminne i miejskie współpracują z placówkami oświatowymi przez cały rok szkolny. Realizują w ten sposób zadania z zakresu profilaktyki oraz promocji bezpiecznych zachowań. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” zorganizowana przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego już trzeci raz, ponownie pokazała pomysłowość strażników, ich zaangażowanie w edukację najmłodszych oraz starania, by okolice szkół i przedszkoli stawały się coraz bardziej przyjazne.

(tekst: Agnieszka Majewska, Straż Miejska w Słupsku)