Infrastruktura przy szkołach sprawdzona

Ponad 250 pomorskich placówek oświatowych skontrolowali funkcjonariusze 20 straży gminnych i miejskich w ramach wspólnej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
przeglad-rumia-prefekt

Mundurowi zwracali uwagę na wszystko to, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa uczniów. Sprawdzali między innymi oznakowanie przejść dla pieszych, stan chodników, barierek i innych zabezpieczeń. Wielu uchybień nie stwierdzili. Tam gdzie były jakiekolwiek nieprawidłowości, strażnicy natychmiast informowali o nich zarządców terenów.

Wspólną kampanię „Bezpieczna droga do szkoły”, organizowaną przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego prowadzi 20 jednostek. W akcji uczestniczą straże gminne z: Kobylnicy, Kolbud, Kościerzyny i Pruszcza Gdańskiego oraz miejskie z: Chojnic, Gdańska, Gdyni, Helu, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pruszcza Gdańskiego, Pucka, Rumi, Sopotu, Słupska, Sztumu, Tczewa i Wejherowa. W działania włączyła się kilka dni temu również Straż Miejska z Kartuz.

Zaangażowanym w akcję strażnikom druga połowa sierpnia upłynęła pod kątem przeglądu infrastruktury. Najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczyły braków w oznakowaniu przejść dla pieszych. Gdzieniegdzie na jezdni nie było wymalowanych pasów albo były mało widoczne. W kilkunastu miejscach znaki pionowe były odwrócone, zasłonięte lub wymagały już wymiany na nowe. Tu i ówdzie trzeba było przyciąć bujną roślinność, która zasłaniała znaki, ograniczała widoczność, a czasami utrudniała też przejście chodnikiem.

SM Chojnice

Mundurowi z Chojnic przeprowadzili 21 kontroli w rejonie 6 szkół podstawowych, 6 szkół gimnazjalnych i 9 ponadgimnazjalnych. Skontrolowali 78 przejść dla pieszych. Nieprawidłowości stwierdzili w 12 przypadkach. Głównie chodziło o braki w oznakowaniu. Zdaniem strażników, przy dwóch szkołach powinny pojawić się dodatkowe przejścia. Informacja w tej sprawie trafiła do zarządców terenu.

SM Gdańsk

Kontrolami objęto 61 szkół na terenie Grodu nad Motławą. Strażnicy stwierdzili 9 nieprawidłowości. W większości przypadków chodziło o mało wyraźne pasy na przejściach dla pieszych. Mundurowi zwrócili też uwagę na uszkodzone ogrodzenie obok jednej ze szkół, a przy innej na zbyt wysokie krawężniki na przejściu. Funkcjonariusze rozmawiali też z pracownikami placówek oświatowych o potencjalnych zagrożeniach, na jakie mogą być narażone dzieci w drodze do i ze szkoły.

SM Gdynia

Gdyńscy mundurowi skontrolowali 40 szkół i przedszkoli. Uchybień nie stwierdzili. Warto dodać, że na terenie miasta działa od trzech lat zespół, w skład którego wchodzą strażnicy, pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Efektem zintegrowanych działań jest wyraźna poprawa stanu infrastruktury drogowej obok placówek oświatowych.

SM Kartuzy

10 szkół na terenie całej gminy skontrolowali kartuscy strażnicy miejscy. Zastrzeżenia zgłosili w 7 przypadkach. Uwagi dotyczyły głównie znaków drogowych uszkodzonych lub zasłoniętych zielenią oraz braków w oznakowaniu przejść dla pieszych.

SG Kobylnica

Skontrolowane zostały wszystkie placówki na terenie gminy. Jest ich pięć: 3 szkoły podstawowe i 2 zespoły szkół. W dwóch przypadkach strażnicy zgłosili zastrzeżenia. Dotyczyły one oznakowania: przejść dla pieszych, przystanku autobusowego oraz parkingu. Mundurowi zasugerowali administratorowi, aby przy jednej ze szkół umieścić dodatkowe znaki fluorescencyjne, co wpłynie na dalszą poprawę bezpieczeństwa najmłodszych w tym miejscu.

SG Kościerzyna

Strażnicy wzięli pod lupę szkoły w 9 miejscowościach gminy Kościerzyna. Ich zastrzeżenia dotyczyły infrastruktury przy dwóch placówkach. Mundurowi wnioskowali o prawidłowe oznakowanie przejścia, uzupełnienie barierek ochronnych oraz usunięcie krzaków, które w jednym miejscu znacząco utrudniają ruch pieszym.

SM Kościerzyna

Kontrolami objęto tereny obok 5 kościerskich szkół i jednego przedszkola. Zastrzeżenia były nieliczne. Dotyczyły głównie stanu pasów na jezdni, ale też pionowych znaków drogowych, które były odwrócone lub zasłonięte przez gałęzie drzew. Zdaniem strażników, przy wyjściu z objętego kontrolą przedszkola powinny pojawić się barierki ochronne.

SM Kwidzyn

Kontroli poddanych zostało 19 placówek. Funkcjonariusze sprawdzili oznakowanie przejść dla pieszych, działanie sygnalizacji świetlnej oraz stan ogrodzeń i zabezpieczeń technicznych przy 11 szkołach i 8 przedszkolach. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach mundurowi przekazali zarządcom obiektów.

SM Malbork

Malborscy strażnicy sprawdzili infrastrukturę przy 14 placówkach oświatowych. Stwierdzili dwie nieprawidłowości. Naprawy wymagała sygnalizacja świetlna na jednym z przejść. Przy innym trzeba było przyciąć krzewy, które częściowo ograniczały pieszym widoczność.

SG Pruszcz Gdański

Strażnicy sprawdzili wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenie gminy, których jest 8. Uznali, że oznakowanie kilku przejść dla pieszych powinno zostać uzupełnione o charakterystyczne „agatki”. W gminie Pruszcz Gdański wiele dzieci dojeżdża do szkół pod nadzorem, w ramach tak zwanych przewozów zamkniętych. Natomiast opiekunów szkolnych, którzy odprowadzają uczniów z przystanków można spotkać również w autobusach liniowych.

SM Pruszcz Gdański

Żadnych nieprawidłowości nie dopatrzyli się strażnicy miejscy, którzy kontrolowali infrastrukturę przyszkolną w Pruszczu Gdańskim. Funkcjonariusze sprawdzili oznakowanie w rejonie jednej szkoły podstawowej oraz dwóch zespołów szkół.

SM Rumia

6 skontrolowanych szkół i dwie nieprawidłowości w Rumi. Strażnicy miejscy zwrócili uwagę na mało wyraźną „zebrę” przy jednej z placówek oraz informujący o przejściu dla pieszych znak, który był przysłonięty przez roślinność i lekko wykrzywiony.

SM Sopot

Kontrola przejść dla pieszych, zlokalizowanych w rejonie szkół przebiegła w kurorcie bez uwag. Żadnych zastrzeżeń do oznakowania poziomego i pionowego strażnicy miejscy nie mieli. Nie dopatrzyli się też innych uchybień.

SM Słupsk

Słupcy strażnicy miejscy sprawdzili 47 placówek oświatowych. Poważniejsze zastrzeżenia mieli w przypadku jednego z zespołów szkół. Ich zdaniem, powinno pojawić się przy nim oznakowane przejście dla pieszych – tym bardziej że w miejscu, w którym uczniowie najchętniej przechodzą przez jezdnię, stoją ograniczające widoczność drzewa. Funkcjonariusze zwrócili też uwagę na wąskie chodniki prowadzące do trzech szkół oraz brak barierek ochronnych przy przedszkolu. Mundurowi zapowiedzieli, że będą wspierać starania dyrekcji jednego z liceów o zamontowanie na przejściu przy szkole sygnalizacji świetlnej.

SM Sztum

Kontrole przeprowadzono w rejonie 4 szkół. Większych zastrzeżeń do stanu infrastruktury strażnicy miejscy nie mieli. Jednemu z zarządców zgłosili potrzebę wymiany znaku drogowego „dzieci”. Na wniosek mundurowych w jednej z miejscowości na terenie gminy wykonano miejsce postojowe dla autobusów. Funkcjonariusze sprawdzili też przystanki. Uwag nie mieli.

SM Tczew

Potrzebę wykonania kilku drobnych napraw zgłosili zarządcom strażnicy miejscy z Tczewa, którzy skontrolowali 12 szkół na terenie miasta. Mundurowi dostrzegli między innymi potrzebę odświeżenia pasów na niektórych przejściach dla pieszych.

Zgodnie z deklaracjami osób odpowiedzialnych za stan przyszkolnej infrastruktury, większość dostrzeżonych przez strażników nieprawidłowości powinna zostać usunięta jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W najbliższym czasie mundurowi sprawdzą, czy zarządcy dotrzymali słowa.

Pierwszy etap akcji zakończony, rozpoczynamy drugi

W pierwszych dniach nowego roku szkolnego przy wielu placówkach na Pomorzu można będzie zobaczyć patrole straży gminnych i miejskich. Funkcjonariusze będą przeprowadzać dzieci przez jezdnię, promować bezpieczne zachowania, edukować, tłumaczyć i odpowiadać na pytania. Strażnicy zareagują też stanowczo, jeśli będą świadkami wykroczeń popełnianych przez kierowców.

W szkołach zorganizowane zostaną spotkania z uczniami. Mundurowi przypomną im podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oprócz prezentacji, pogadanek i dyskusji będą też gry, zabawy oraz konkursy.

Nie powinno zabraknąć też niespodzianek...

W Gdańsku na przejściach obok szkół można będzie spotkać Lwa Leosia, czyli strażową maskotkę. Najmłodsi dostaną od mundurowych drobne upominki, między innymi odblaski. Strażnicy gminni z Kobylnicy będą rozdawać maluchom fluorescencyjne worki na kapcie, które sprawią, że ich posiadacze będą lepiej widziani na drodze przez kierowców. Kamizelki odblaskowe dostaną pierwszoklasiści w Kościerzynie, natomiast specjalne opaski i breloczki przygotowali dla uczniów funkcjonariusze z Sopotu. Maluchy w Tczewie powinny wypatrywać na ulicy strażnika w jaskrawej peruce na głowie. Funkcjonariusz najpierw uświadomi im jak ważne jest to, by na drodze być widocznym, a na pożegnanie poczęstuje ich lizakami.

Druga część kampanii „Bezpieczna droga do szkoły” będzie realizowana w gminach i miastach przez ponad dwa tygodnie, do piątku 16 września.

Czytaj także: