Bezpieczna droga do szkoły: Najmłodsi pod opieką strażników

167 placówek oświatowych objęli opieką strażnicy gminni i miejscy na Pomorzu w ramach drugiego etapu tegorocznej akcji "Bezpieczna droga do szkoły". W działania, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, zaangażowano 516 patroli. Przeprowadzono prawie 200 spotkań edukacyjnych z uczniami. Drugi raz kampania została zorganizowana pod patronatem Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego.
bezpieczna-droga-główne

Akcja trwała cztery tygodnie. Wzięły w niej udział 22 jednostki z całego regionu. Były to straże gmin: Kobylnica, Kolbudy, Kościerzyna i Pruszcz Gdański oraz miejskie z: Chojnic, Gdańska, Gdyni, Helu, Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pruszcza Gdańskiego, Pucka, Rumi, Słupska, Sopotu, Starogardu Gdańskiego, Sztumu, Tczewa, Wejherowa i Władysławowa.

Dwa etapy działań

W drugiej połowie sierpnia strażnicy sprawdzili infrastrukturę przy szkołach i przedszkolach. W sąsiedztwie placówek oświatowych skontrolowali wszystko to, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa uczniów, między innymi oznakowanie przejść dla pieszych oraz stan barierek, ogrodzeń i innych zabezpieczeń.

Więcej informacji o kontrolach przyszkolnej infrastruktury znajdziesz tutaj…

Pierwsze dwa tygodnie września upłynęły natomiast pod znakiem spotkań z najmłodszymi. Mundurowi przeprowadzali dzieci przez jednię, brali udział w lekcjach, mówili o bezpieczeństwie, rozdawali drobne upominki i gadżety – przede wszystkim odblaski. Przy szkołach stanęły patrole, które dyscyplinowały kierowców popełniających wykroczenia drogowe.

SM CHOJNICE

Przy trzech szkołach podstawowych w Chojnicach w ciągu dwóch tygodni tamtejsza straż miejska wystawiła 51 patroli. Dla 496 dzieci z klas I-III mundurowi przeprowadzili 24 zajęcia. W czasie lekcji korzystali z zestawu „Autochodzik”, dzięki któremu najmłodsi uczą się podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze oraz „Magicznej tuby”, która pokazuje dlaczego warto nosić odblaski. Podczas zajęć w szkołach i na przejściach dla pieszych mundurowi rozdali około 600 elementów odblaskowych.

W czasie trwania akcji strażnicy mieli niestety do czynienia z kierowcami, którzy nie stosowali się do znaków drogowych i wypuszczali dzieci z samochodów na przykład na przejściach dla pieszych. Odbyły się też rozmowy dyscyplinujące z rowerzystami, którzy jeździli po przejściach dla pieszych lub po chodniku – mówi Magdalena Reszczyńska ze Straży Miejskiej w Chojnicach. Dwie interwencje podjęte w związku ze spożywaniem alkoholu przed jedną ze szkół zakończyły się mandatami karnymi. Mieliśmy też dwa przypadki palenia tytoniu przez gimnazjalistów – dodaje.

Funkcjonariusze z Chojnic zapowiadają, że działania przy szkołach będą prowadzili do końca września, natomiast zajęcia w placówkach oświatowych do końca października.

SM GDAŃSK

Gdańscy strażnicy objęli stałym nadzorem 17 szkół podstawowych, natomiast doraźnym 32. W akcji uczestniczyło 127 patroli. W 55 spotkaniach edukacyjnych dla klas I-III wzięło udział 1064 dzieci. Zajęcia praktyczne na przejściach dla pieszych prowadził między innymi Lew Leoś, czyli maskotka gdańskiej straży. Mundurowi rozdali setki elementów odblaskowych. O bezpieczeństwie rozmawiali nie tylko z uczniami, ale też z dyrekcją placówek oświatowych i pedagogami.

Przy szkołach strażnicy podjęli prawie 100 interwencji. Za łamanie przepisów drogowych wypisali dziewięć mandatów, za zaśmiecanie - jeden. Były też 72 pouczenia. Pozostawiono siedem informacji o popełnionych wykroczeniach. W niektórych przypadkach skończyło się na ostrzeżeniach w formie żółtych kartek – informuje kierownik Referatu Profilaktyki Agnieszka Solecka.

Gdańscy strażnicy zwracali uwagę najmłodszych na kwestie związane z bezpieczeństwem także podczas dwóch miejskich festynów.

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku prowadzi w placówkach oświatowych zajęcia dla różnych grup wiekowych przez cały rok szkolny.

SM GDYNIA

W działania zaangażowanych zostało 23 gdyńskich strażników. Mundurowi patrolowali okolice szkół i przedszkoli, przeprowadzili też 13 spotkań dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Pokazywali edukacyjne filmiki, rozmawiali o bezpieczeństwie, uczyli zasad zachowania na drodze korzystając z „Autochodzika”. Rozdawali odblaskowe opaski i breloczki.

Osiem razy mundurowi interweniowali, gdy przy szkołach pojawiły się dziki. W dwóch przypadkach pouczyli niezdyscyplinowanych kierowców – mówi młodszy inspektor Iwona Pol.

W ramach akcji odbyło się także jedno spotkanie z seniorami.

SM HEL

Trzy patrole objęły opieką jedną szkołę podstawową. Strażnicy z Helu pilnowali porządku wokół placówki, rozmawiali też z dziećmi o bezpieczeństwie.

SG KOBYLNICA

Pięć szkół podstawowych na terenie gminy Kobylnica przez dwa tygodnie odwiedzał wspólny patrol straży miejskiej i policji. Odbyło się 13 spotkań z uczniami klas 0-V. Z najmłodszymi rozmawiano o bezpieczeństwie nie tylko w drodze do szkoły, ale też podczas przerw między lekcjami. Były pogadanki, pokazy filmów i piosenki o bezpieczeństwie. Maluchy uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię.

Podczas zajęć wykorzystaliśmy atrapy samochodów, które zrobili nasi funkcjonariusze. Dzieciom rozdawaliśmy odblaskowe worki i plecaki oraz lizaki. Dzięki naszym staraniom w miejscowości Kwakowo na drodze krajowej nr 21 stanął radarowy wyświetlacz prędkości – podkreśla komendant Straży Gminnej w Kobylnicy Katarzyna Jasiak.

Kierowcy, którzy w rejonie szkół miewali problemy z przestrzeganiem przepisów, w pierwszych dniach września byli informowani o popełnionych wykroczeniach i ostrzegani, głównie przy użyciu karnych kuponów.

SG KOLBUDY

18 patroli przy 5 szkołach podstawowych – to bilans akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w gminie Kolbudy. Strażnicy przeprowadzili także zajęcia dla uczniów klas I-II.

Mówiliśmy o tym jak bezpiecznie zachować się na jezdni. Spotkania odbywały się zarówno w klasach, jak i w plenerze. Razem ćwiczyliśmy prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych – mówi komendant Straży Gminnej w Kolbudach Jarosław Kopczyński.

Uczestniczącym w zajęciach dzieciom strażnicy zakładali na ręce odblaskowe opaski.

SM KOŚCIERZYNA

Kościerscy strażnicy objęli swoją opieką pięć szkół podstawowych i dwa przedszkola. Do akcji skierowano 40 patroli. W ramach zajęć mundurowi mówili o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego, przypominali też najmłodszym znaczenie znaków drogowych oraz sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Podkreślali, jak ważna jest w drodze do szkoły odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale też innych osób. Najważniejsze zasady obowiązujące w ruchu drogowym dzieci poznawały podczas zabaw z użyciem zestawów „Autochodzik”.

Ponad 260 pierwszoklasistów wzięło udział w lekcji na kościerskim rynku. Maluchy ćwiczyły bezpieczne przechodzenie przez jezdnię. Zajęcia odbyły się w ramach kolejnej edycji akcji „Kościerzyna bezpieczne miasto” pod hasłem „Koła stop, robisz krok”. W oparciu o zasadę „Idziesz dopiero wtedy, gdy koła się zatrzymają” budujemy u dzieci prawidłowe nawyki na przejściach dla pieszych – opowiada komendant Straży Miejskiej w Kościerzynie Tomasz Smuczyński.

Aby być lepiej widocznym na drodze, każdy uczestnik akcji dostał kamizelkę odblaskową. Mundurowi rozdawali dzieciom również tematyczne zakładki do książek oraz mini-przewodniki pieszego.

W rejonie szkół strażnicy przede wszystkim zwracali uwagę na parkowanie pojazdów w miejscach zabronionych oraz na kierujących, którzy zatrzymywali auta na wysepkach pośrodku przejść dla pieszych. Przypadki łamania przepisów ruchu drogowego były nieliczne. Tym razem wystarczyły pouczenia.

SM KWIDZYN

66 razy w ciągu dwóch tygodni września pojawiali się strażnicy w kwidzyńskich placówkach oświatowych oraz w ich sąsiedztwie. W trzech przedszkolach i siedmiu szkołach zorganizowali 20 spotkań dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat. Oprócz pogadanek przeprowadzonych w ramach lekcji, odbyły się także zajęcia w plenerze – między innymi obok przejść dla pieszych.

Wzięliśmy udział w trzech piknikach, podczas których proponowaliśmy najmłodszym gry i zabawy dotyczące bezpieczeństwa – mówi Mirosław Iljin ze Straży Miejskiej w Kwidzynie.

W ramach akcji mundurowi rozdawali przedszkolakom i uczniom: odblaski, kolorowanki, ołówki, długopisy, notesy, zeszyty oraz frisbee, jojo i piłki plażowe.

SG PRUSZCZ GDAŃSKI

Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański wystawiła w ramach akcji 10 patroli przy czterech szkołach i czterech przedszkolach. Przeprowadzone w placówkach oświatowych zajęcia dotyczyły nie tylko prawidłowego przechodzenia przez jezdnię i konieczności noszenia odblasków. Mowa była również o potrzebie zachowania ostrożności w kontaktach z obcymi osobami i o zagrożeniach wynikających z używania internetu. Funkcjonariusze pokazywali filmiki edukacyjne, używali też „Autochodzika”. Zarówno z najmłodszymi, jak i z kierowcami strażnicy gminni rozmawiali o tym jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma przewożenie dzieci w fotelikach.

Funkcjonariusze przeprowadzali dzieci przez jezdnię, odprowadzali je do szkół z przystanków autobusowych i rozdawali odblaski. Pomagali też kierowcom, którzy mieli kłopot ze znalezieniem przy placówkach oświatowych wyznaczonych miejsc parkingowych.

Niektórzy rodzice patrzą niestety tylko przez pryzmat bezpieczeństwa swoich pociech. Dowożąc dzieci do szkoły lub przedszkola starają się podjechać jak najbliżej wejścia. Nie zwracają uwagi, że przy okazji blokują przejścia dla pieszych, chodniki i bramy. Tłumaczą się, że zostawiają auto tylko na chwilę, że spieszą się do pracy. W swoim zachowaniu nie widzą niczego nagannego, a tych, którzy z powodu zastawionego chodnika muszą zejść na jezdnię, zdają się nie dostrzegać. Nie rozumieją, że narażają inne osoby na niebezpieczeństwo – zauważa Tomasz Grabowski, komendant Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański.

SM PRUSZCZ GDAŃSKI

Przypominanie dzieciom zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, praktyczne ćwiczenia w terenie oraz rozdawanie odblasków – na tym skupili się strażnicy miejscy z Pruszcza w ramach drugiego etapu akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Mundurowych można było spotkać w rejonie czterech szkół podstawowych. Przeprowadzono 14 patroli.

Mieliśmy jeden przypadek spożywania alkoholu przy szkole przez osoby nieletnie oraz jedno zgłoszenie dotyczące palenia tytoniu na placu zabaw przy szkole podstawowej – informuje zastępca komendanta Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim Edyta Matusiak. Zdarzały się niestety sytuacje, gdy kierowca przywożący dziecko do szkoły zatrzymywał auto w miejscu, w którym robić tego nie powinien. Najwięcej kłopotów tego typu było przy Szkole Podstawowej nr 4. Dlatego też również w najbliższych tygodniach będziemy tam częściej wysyłać nasze patrole – zapowiada.

Najmłodszym strażnicy rozdawali odblaskowe zawieszki w kształcie lisków. Upominki dawały maluchom dużo radości i w większości przypadków były natychmiast przyczepiane do tornistrów.

Spotkania z uczniami i zajęcia w szkołach mundurowi z Pruszcza zaplanowali na przełom września i października.

SM RUMIA

30 patroli przy czterech szkołach podstawowych wystawiła w ramach akcji Straż Miejska w Rumi. Mundurowi przeprowadzali dzieci przez przejścia dla pieszych. Przypominali też zasady bezpiecznego przemieszczania się na drugą stronę jezdni na rowerze, deskorolce i rolkach. Dużo pracy mieli niestety na przyszkolnych ulicach i parkingach.

W tej chwili więcej dzieci jedzie do szkoły niż idzie. Dostatecznie wielu miejsc postojowych nie ma. Kierowców, którzy łamią przepisy nie brakuje. Wystarczy, że jeden zablokuje chodnik, to za nim zaraz ustawiają się następni. Tak jakby to, że ktoś inny popełnił już dane wykroczenie, zwalniało pozostałych z obowiązku stosowania się do przepisów. Wszystko wskazuje na to, że w związku z brakiem miejsc postojowych przy szkołach z roku na rok będziemy mieli coraz więcej pracy – przewiduje Roman Świrski, komendant Straży Miejskiej w Rumi.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” mundurowi rozdawali najmłodszym opaski odblaskowe i lizaki.

SM SŁUPSK

Po cztery patrole brały każdego dnia udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa słupskich uczniów i przedszkolaków. Opieką mundurowych objętych zostało 47 placówek oświatowych. W ramach 23 godzin zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat funkcjonariusze mówili o zagrożeniach w ruchu drogowym. Podczas spotkań z najmłodszymi używali zestawu edukacyjnego „Autochodzik”. Dla starszych uczniów mieli prezentacje multimedialne oraz filmiki przygotowane dla potrzeb kampanii społecznych poświęconych zagrożeniom w ruchu drogowym. Uczestnikom akcji strażnicy rozdawali odblaskowe opaski na rękę.

O bezpieczeństwie dzieci wiedzą coraz więcej. Mimo to niezwykle istotne jest utrwalanie i wzbogacanie posiadanych przez nie informacji. Taką potrzebę widzą wychowawcy zarówno w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych – podkreśla Iwona Jakiel, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Słupsku.

Podejmowane przez funkcjonariuszy interwencje dotyczyły najczęściej nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz niestosowania się do znaków drogowych. Mandaty dostawali tylko ci kierowcy, którzy w rażący sposób łamali przepisy i stwarzali zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W większości przypadków interwencje kończyły się pouczeniami lub ostrzeżeniami w formie czerwonych kartek, pozostawianych za wycieraczkami aut.

W jednym z przedszkoli dzieci zaskoczyły mundurowych, prezentując im krótki, aczkolwiek spektakularny występ z piosenkami o bezpiecznym poruszaniu się po drogach.

Słupscy strażnicy współpracują ze szkołami i przedszkolami przez cały rok. Na bieżąco reagują na potrzeby zgłaszane im przez placówki oświatowe.

SM SOPOT

Sopoccy strażnicy w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” zabezpieczali tereny przy szkołach oraz przejścia dla pieszych. Przypominali uczniom podstawowe zasady ruchu drogowego, informowali też o potencjalnych zagrożeniach. Rozdawali odblaskowe opaski na rękę i breloczki.

Także podczas XV Festynu Organizacji Pozarządowych na Skwerze Kuracyjnym rozmawialiśmy z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Były konkursy i drobne upominki – mówi młodszy strażnik Patrycja Chrzan. Do końca miesiąca w trzech szkołach podstawowych będziemy prowadzić zajęcia profilaktyczne dla uczniów z klas I-III – dodaje.

Również do końca września prowadzone będą w Sopocie wzmożone patrole straży miejskiej w rejonie placówek oświatowych.

SM STAROGARD GDAŃSKI

30 patroli straży miejskiej objęło opieką sześć szkół podstawowych na terenie miasta. Dla dzieci z klas I-III funkcjonariusze przeprowadzili zajęcia. Odbyły się pogadanki oraz pokazy filmów edukacyjnych. W terenie mundurowi ćwiczyli z najmłodszymi prawidłowe przechodzenie przez jezdnię.

Podejmując interwencje wobec kierowców, którym w sąsiedztwie szkół zdarzało się łamać przepisy, tym razem postawiliśmy na pouczenia – informuje zastępca komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim Krystyna Kwidzińska-Kulas. Nasi funkcjonariusze mieli też do czynienia z podejrzeniem spożywania alkoholu na terenie szkoły przez nieco starszą młodzież oraz przypadkiem dewastacji – dodaje.

W ramach działań starogardzcy strażnicy rozdawali uczniom odblaski i maskotki.

SM SZTUM

Przez dwa tygodnie trwania akcji jeden patrol straży zaangażowany był w promowanie bezpiecznych zachowań wśród przedszkolaków i uczniów. Mundurowi przeprowadzali dzieci przez jezdnię i reagowali na wykroczenia popełniane przez kierowców. Swoimi działaniami objęli pięć placówek oświatowych.

Z naszej inicjatywy w październiku przeprowadzona zostanie kampania „Odblask ratuje życie”, adresowana do dzieci, które dojeżdżają do szkół z terenu gminy Sztum. Uczniowie zostaną wyposażeni w elementy odblaskowe, które mogą uratować życie – zapowiada Wojciech Bednarski, komendant Straży Miejskiej w Sztumie.

SM TCZEW

24 patrole straży miejskiej spotykały się przez dwa tygodnie z dziećmi z ośmiu tczewskich szkół podstawowych. Funkcjonariusze przeprowadzali najmłodszych przez jezdnię, organizowali też pogadanki w klasach. Zwracali uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Atrakcją dla najmłodszych były odwiedziny w Centrum Monitoringu. Mundurowi rozdawali uczniom odblaski i cukierki.

Nasze tegoroczne motto brzmiało: „Dwa pierwsze tygodnie w szkole umilają słodkie, musujące zozole” – śmieje się Monika Fabich ze Straży Miejskiej w Tczewie.

Z rodzicami, którzy przywożąc swoje pociechy do szkół parkowali nie zawsze zgodnie z przepisami, mundurowi prowadzili rozmowy edukacyjne.

SM WEJHEROWO

W ramach działań opieką objęto pięć publicznych szkół podstawowych. Do akcji skierowano 20 patroli. Przed szkołami strażnicy rozmawiali z dziećmi oraz ich rodzicami i opiekunami o bezpieczeństwie i potencjalnych zagrożeniach. Rozdawali też elementy odblaskowe.

Kontrolowaliśmy przyszkolne parkingi, trakty komunikacyjne, przejścia dla pieszych, dojścia do szkół, chodniki, ścieżki rowerowe i przystanki autobusowe. Na bieżąco reagowaliśmy na wszelkie występujące tam nieprawidłowości – informuje Marek Glowienke, naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Wejherowie.

Funkcjonariusze zapowiadają, że swoje działania w zakresie bezpieczeństwa dzieci szkolnych będą prowadzić na terenie Wejherowa także w kolejnych tygodniach.

SM WŁADYSŁAWOWO

Pięć patroli i pięć placówek oświatowych objętych opieką mundurowych – to bilans działań strażników z Władysławowa. Funkcjonariusze przeprowadzili z najmłodszymi zajęcia, podczas których przypominali ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ćwiczyli też z dziećmi prawidłowe przechodzenie przez jezdnię.

Strażnicy w szkołach przez cały rok

Mimo zakończenia akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, strażnicy gminni i miejscy z Pomorza nie zaprzestają działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych. Mundurowi są w stałym kontakcie z władzami placówek oświatowych. Współpraca z nimi prowadzona jest w sposób ciągły.

Czytaj także: