Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Dopalacze - czy warto?

Program, który uświadamia młodym ludziom, do czego może prowadzić używanie środków psychoaktywnych.

Główne cele:

  • prezentacja negatywnych skutków powodowanych przez tzw. dopalacze,
  • świadomość odpowiedzialności karnej wynikającej z posiadania środków odurzających,
  • poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z działaniem środków psychoaktywnych.

Adresaci:

  • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

Formy realizacji:

  • mini-wykłady,
  • dyskusje,
  • warsztaty w grupach.
Dopalacze czy warto