Zjazd straży miejskich i gminnych

W niedzielę, 24 sierpnia w Starogardzie Gdańskim odbyła się konferencja strażników gminnych i miejskich z województwa pomorskiego. Głównym tematem rozmów było omówienie zasad współpracy poszczególnych jednostek z policją w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podczas spotkania zostały także wręczone odznaczenia i dyplomy osobom, które zasłużyły się w służbie dla lokalnych społeczności.
uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu zapoznali się i omówili wyniki kontroli przeprowadzonych w poszczególnych jednostkach przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Wnioski i uwagi z inspekcji przedstawił młodszy aspirant Michał Ogonowski.

Kolejnym przedmiotem dyskusji był problem nielegalnych wysypisk odpadów. Temat ten został szczegółowo omówiony przez Sebastiana Brauera - naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim. Uczestnicy zebrania omówili wyzwania związane z utrzymaniem czystości środowiska i podjęli kwestię działań prewencyjnych oraz sankcji wobec osób dopuszczających się nielegalnego składowania odpadów. Na konferencji odbyło się też uroczyste nadanie Krzyża za Zasługi oraz wręczenie Dyplomów Uznania.

Zjazd wersja II

Krzyż Zasługi za wieloletni staż pracy i działania na rzecz dobra oraz bezpieczeństwa społeczności lokalnej, ochronę porządku publicznego i wzorową pracę otrzymali:

  • Tomasz Dusza komendant Straży Miejskiej w Sopocie,
  • Robert Czekajski komendant Straży Miejskiej w Kwidzynie,
  • Mirosław Iljin inspektor Straży Miejskiej w Kwidzynie.

Dyplomy Uznania trafiły do:

  • Piotra Bruskiego – zastępcy komendanta Straży Miejskiej w Kościerzynie
  • Tadeusza Szuty – starszego inspektora Straży Miejskiej w Kościerzynie.

Wszystkim wyróżnionym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy.