Zjazd Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego

W czwartek, 30 listopada w Starogardzie Gdańskim br. odbył się zjazd Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego. Tematem przewodnim spotkania była cyfryzacja instytucji utrzymania porządku publicznego i popularyzacja płatności bezgotówkowych.
Komendanci straży miejskich i gminnych pozują do wspólnego zdjęcia

W dzisiejszych czasach, w erze dynamicznego rozwoju technologii, instytucje utrzymania porządku publicznego stawiają przed sobą wyzwania związane z dostosowaniem do nowoczesnych standardów. Spotkanie, które miało miejsce niedawno, skupiło się na kwestiach związanych z cyfryzacją tych instytucji oraz promowaniem płatności bezgotówkowych. Jednym z kluczowych elementów omawianego programu był eMandat – nowoczesne narzędzie mające ułatwić codzienną pracę służb porządkowych.

Wprowadzenie płatności bezgotówkowych to nie tylko krok w kierunku usprawnienia obsługi, ale również zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości finansowej. Na zebraniu omawiano także różne aspekty związane z tą kwestią, takie jak korzyści dla obywateli i służb, a także potencjalne wyzwania. Terminale płatnicze stały się integralną częścią dzisiejszego środowiska usług publicznych, eliminując konieczność gotówki i zwiększając efektywność transakcji.

Nowoczesne narzędzia, w tym program eMandat, zdobyły szczególne uznanie. Aktualizacja aplikacji eMandat była jednym z kluczowych punktów omawianych na spotkaniu. Nowe funkcje mają na celu usprawnienie procesów mandatowych, zwiększenie szybkości reakcji oraz poprawę precyzji działań służb porządkowych. Dzięki tym innowacjom możliwe jest skrócenie czasu potrzebnego na rozpatrzenie sprawy i nałożenie mandatu, co przekłada się na szybsze egzekwowanie przestrzegania prawa.

Kolejnym ważnym punktem spotkania było omówienie spraw bieżących w funkcjonowaniu straży gminnych/miejskich. Omawiano działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, a także rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności działań służb. Kolejnym kluczowych tematów było także wprowadzenie nowych uprawnień dla Straży Gminnych i Miejskich. Zmiany te mają na celu dostosowanie zakresu działań służb do współczesnych wyzwań i zagrożeń.

prezentacja produktów firmy Arpol

W trakcie zjazdu przeanalizowano również nieprawidłowości w funkcjonowaniu Straży Gminnych i Miejskich, które zostały ujawnione w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku. Dyskusja na ten temat była szczególnie istotna, ponieważ pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy i podjęcie skutecznych działań naprawczych. Przedstawiono osiągnięcia oraz zidentyfikowano obszary, w których można jeszcze bardziej doskonalić codzienną pracę służb porządkowych.

Wszystkie te tematy łączą się w jedną całość, ukazując, jak istotną rolę odgrywają cyfryzacja i nowoczesne rozwiązania w dzisiejszym funkcjonowaniu instytucji utrzymania porządku publicznego. Świadczy to o gotowości do adaptacji do zmieniających się warunków społeczno-technologicznych oraz trosce o skuteczność i efektywność działań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Dodatkowym elementem było przedstawienie nowości w postaci produktów racji żywnościowych przez Piotra Górskiego – przedstawiciela firmy Arpol, długoletniego producenta racji żywnościowych dla Sił Zbrojnych RP i innych podmiotów związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa. To istotny krok w kierunku zapewnienia odpowiedniego wsparcia logistycznego dla służb porządkowych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem programu "Bezpieczna droga do szkoły", skupiającego się na zapewnieniu bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Omówiono osiągnięcia oraz przedstawiono plany na przyszłość w kontekście edukacji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.