XVII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Pierwsza pomoc”

21 września 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Muzeum II Wojny Światowej odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja pn. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pierwsza pomoc”. Uroczystego otwarcia dokonali: Minister Marcin Horała, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński.
XVII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Pierwsza pomoc

Organizatorami spotkania byli Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński, Prezes Zarządu Fundacji Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo Tadeusz Zagajewski oraz Prezes Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tomasz Zagajewski. Patronatem instytucjonalnym konferencję objęli Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Polska Rada Resuscytacji.

Konferencja poświęcona była bezpieczeństwu w ruchu drogowym ze szczególnym naciskiem na obszar związany z udzielaniem pierwszej pomocy. Poruszone zostały niżej wymienione zagadnienia:

• Pierwsza pomoc stałym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przygotowanie kandydatów na kierowców do udzielania pierwszej pomocy;
• Nowe urządzenia UTO w ruchu drogowym;
• Edukacja społeczna w zakresie zmieniających się przepisów Kodeksu Drogowego,
• Przepisy, życie, sumienie;
• Propozycje działań systemowych dotyczących uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych;
• Przejście dla pieszych – element infrastruktury drogowej, czy miejsce kolizji interesów;
• Floty samochodowe – przygotowanie firm i kierowców;
• Droga jako miejsce pracy. Odpowiedzialność kierowców zawodowych jako czynnik bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
• Kampanie, akcje, działania na rzecz ratowania życia i poprawy BRD „Bezpieczna Autostrada” – przykład kompleksowego projektu na rzecz poprawy BRD;
• Choroby cywilizacyjne i leki, a prowadzenie pojazdów;
• Osoby z dysfunkcjami – pełnoprawnymi uczestnikami ruchu;
• Ekologia a bezpieczeństwo;
• Ekologia w transporcie drogowym. Ekologiczna przyszłość logistyki;
• Stary kierowca nowe przepisy – edukacja czy informacja. Kierowca cyfrowy. Kierowca analogowy;
• Modelowe rozwiązania edukacyjne na przykładzie działań KWP w Gdańsku w tym przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy.

Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym do funkcjonariuszy Policji, wojska, strażników miejskich i gminnych, przedstawicieli zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych, ratowników medycznych, a także instytucji wspierających służby ratownicze.

Tekst: Małgorzata Rogala