Wspólnie zadbamy o bezpieczne ferie

Ferie zimowe to szczególny czas dla funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę w swoich jednostkach. W okresie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, strażnicy zintensyfikują swoje działania mające na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i spokojny powrót do szkolnych ław.
strażnik na zajęciach w szkole

Patrolowanie obszarów rekreacyjnych

Podczas działań patrolowych strażnicy będą częściej pojawiać się w rejonach terenów rekreacyjnych, takich jak place zabaw, lodowiska i miejskie górki, z których korzystają dzieci na sankach. Funkcjonariusze będą także zwracać uwagę się na bezpieczeństwo dzieci, poprzez sprawdzanie, czy infrastruktura jest w odpowiednim stanie i stanowi dla nich zagrożenia.

W okresie ferii zimowych będą także prowadzili kampanie edukacyjne skierowane do rodziców i opiekunów, informujące o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, korzystania z lodowisk czy korzystania ze sprzętu narciarskiego. Celem tych modułów jest podniesienie świadomości dotyczącej potencjalnych zagrożeń i środków ostrożności.

Patrolowanie Bezpieczeństwa Drogowego

Kolejnym zadaniem funkcjonariuszy będzie zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci na drogach. Strażnicy będą kontrolować przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza w okolicach szkół, przedszkoli, gdzie dzieci będą uczęszczały np. na półkolonie oraz w rejonie tras dojazdowych do popularnych miejsc rekreacyjnych.