Straże Miejskie i Gminne spotkały się z wojewodą

Wojewoda Dariusz Drelich 28 września spotkał się z przedstawicielami Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego, by omówić m.in. dotychczasowe działania i formy współpracy z policją i strażą pożarną.
Przedstawiciele straży gminnych i miejskich województwa pomorskiego podczas spotkania z wojewodą
fot. materiały prasowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Dziękuję za Państwa pracę i zaangażowanie, które jest szczególnie ważne w trudnych sytuacjach, a takim był czas walki z pandemią Covid-19 – podkreślił Dariusz Drelich.

Starogard Gdański na spotkaniu reprezentowała zastępca komendanta Straży Miejskiej, prefekt Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego Krystyna Kwidzińska-Kulas

W województwie pomorskim funkcjonuje 26 straży miejskich i 10 gminnych. Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego istnieje od 2016 r. Tworzą ją przedstawiciele części pomorskich straży. Główne cele prefektury to: podejmowanie przedsięwzięć o charakterze regionalnym, organizowanie wspólnych szkoleń dla funkcjonariuszy, inicjowanie zmian w zakresie uprawnień straży gminnych i miejskich oraz integrowanie środowiska.

Pomorskie Straże Gminne i Miejskie w liczbach: 

648 – liczba strażników
41 531 – interwencji (środki oddziaływania wychowawczego z art. 41 KW)
40 445 – liczba mandatów karnych (3 837 017 zł)
3 073 – wnioski do sądu
3 740 – inny sposób zakończenia czynności (np. odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom)
14 375 – pojazdy unieruchomione (blokada kół)
94 891 – zgłoszenia od mieszkańców (17630 – zakłócenia porządku publicznego, 33190 – zagrożenia w ruchu drogowym, 13281 – ochrona środowiska i gospodarka odpadami, 1277 – doprowadzenia do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, 5585 – zagrożenia życia i zdrowia, 972 – zagrożenia pożarowe (katastrofy), 9205 – liczba zgłoszeń dotyczących zwierząt)
4241 – liczba wspólnych patroli (strażnicy pełnili służbę z policjantami z komórek patrolowo – interwencyjnych i ruchu drogowego)
95 – akcje prewencyjne (3488 strażników) dotyczące m.in.: uświadamiania mieszkańców o stosowaniu reżimu sanitarnego w związku z Covid-19; bezpieczeństwa młodzieży w sezonie letnim, eliminowania z dróg i parkingów pojazdów nieużytkowych i zdewastowanych; bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy i na posesjach; eliminowania zagrożeń na placach zabaw – kontrola stanu technicznego urządzeń oraz stanu sanitarnego piasku. Inne wspólne działania – przestrzeganie przepisów w związku z Covid-19, kontrole osób przebywających na kwarantannie, monitorowanie sytuacji osób bezdomnych, zabezpieczanie imprez sportowych, uroczystości państwowych, religijnych i imprez kulturalno–rozrywkowych (dane za rok 2020). 

Tekst: Małgorzata Rogala, starogard.pl