Razem dla środowiska

Działania związane z ochroną przyrody to dla strażników chleb powszedni. Mundurowi współpracują na tym polu z wieloma organami samorządowymi oraz państwowymi. O ochronie przyrody i wzajemnym wspieraniu się w codziennej służbie rozmawiali komendanci straży gminnych i miejskich województw pomorskiego oraz zachodniopomorskiego z przedstawicielami innych instytucji.
Konferencja-Jastarnia

Okazją do tego była konferencja, która odbyła się w dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Jastarni. Spotkanie pod hasłem „Działania straży gminnych i miejskich oraz współpraca z innymi instytucjami na rzecz ochrony przyrody” zorganizowali: Burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz oraz Prefekt Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego Leszek Walczak. Obok komendantów w sali obrad zasiedli przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Goście przedstawili zakres swoich kompetencji oraz problemy, z jakimi na co dzień borykają się ich instytucje w zakresie ochrony przyrody. Omówili też zakres i formy współpracy ze strażami.

Roman Wasilewski, główny specjalista ds. gospodarki łowieckiej i polowań Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku przedstawił wybrane aspekty prawne dotyczące planowania, pozyskiwania i zagospodarowania zwierzyny oraz postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach. Małgorzata Mizgalska, główny specjalista Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku mówiła o zadaniach i kompetencjach reprezentowanej przez nią instytucji. Wacław Lipiec, kierownik Obwodu Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie Urzędu Morskiego w Gdyni wraz z kierownikami trzech pozostałych obwodów skupili się na przepisach dotyczących ochrony pasa technicznego. Bartosz Płóciennik, kierownik Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz główny specjalista Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych przedstawił funkcję Parków Krajobrazowych Województwa Pomorskiego w aspekcie czynnej ochrony.

Druga część spotkania poświęcona była doświadczeniom w zakresie ochrony środowiska. Komendant Straży Miejskiej w Gdyni Dariusz Wiśniewski oraz jego współpracownicy przedstawili działania Eko-patrolu. Mówili o sposobach radzenia sobie ze zwierzętami na terenie miasta. Przy okazji zaprezentowali wyposażenie specjalnego radiowozu Mitsubishi L200 przystosowanego do podejmowania działań wobec zwierząt. Inspektor ds. środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku Dorota Gwizdalska omówiła kontrole gdańskich posesji przeprowadzone przez strażników wraz z rzeczoznawcami. Natomiast komendant Straży Gminnej w Kościerzynie Krzysztof Lisakowski wskazał związane z ochroną przyrody zagadnienia, w przypadku których należałoby strażom gminnym i miejskim poszerzyć lub nadać uprawnienia.

Oceny działań straży dokonali przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, przy pomocy którego Wojewoda Pomorski sprawuje nadzór nad działalnością straży w zakresie posiadanych przez nie uprawnień (określonych w art. 12 Ustawy o strażach gminnych).

(tekst: S. Krzywonos, foto: D. Langowski)