Nowi przedstawiciele Prefektury

Krystyna Kwidzińska-Kulas, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim została nowym prefektem Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Dotychczas funkcję tę pełnił Leszek Walczak, komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. Zmiany dokonali uczestnicy Walnego Zebrania Prefektury SGiMWP, które odbyło się 19 lutego 2019 r. w Gdańsku.
Prefektura-logo-slajd

Leszek Walczak złożył rezygnację z funkcji prefekta. Podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, podkreślał też znaczenie działań, podejmowanych razem przez straże gminne i miejskie województwa pomorskiego.

Zgodnie z regulaminem, uczestnicy zebrania wyłonili nowych przedstawicieli Prefektury. Prefektem jednogłośnie wybrali Krystynę Kwidzińską-Kulas, zastępcę komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim. Funkcję zastępców prefekta powierzyli: ponownie Romanowi Świrskiemu, komendantowi Straży Miejskiej w Rumi oraz Krzysztofowi Pawłowskiemu, komendantowi Straży Miejskiej w Kartuzach (za Krzysztofa Lisakowskiego, komendanta Straży Gminnej w Kościerzynie).

Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasowe działania Prefektury. Przedstawili również propozycje wspólnych przedsięwzięć, szkoleń i akcji na najbliższe miesiące.