Nowe przepisy, nowe wyzwania

Zmiany w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi były jednym z powodów spotkania komendantów 21 pomorskich straży. Konferencja pod hasłem „Rola straży gminnych i miejskich w świetle nowych uregulowań prawnych” odbyła się w siedzibie Rady Miasta Tczewa.
Konferencja-Tczew

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy zakazuje spożywania alkoholu „w miejscach publicznych”, lecz nie definiuje precyzyjnie pojęcia „miejsce publiczne”. Dotychczasowe prawo mówiło o „miejscach objętych zakazem” i je wskazywało. Dla strażników, którzy bardzo często są proszeni przez mieszkańców o podejmowanie interwencji w związku ze spożywaniem alkoholu, obecny niejednoznaczny zapis może okazać się kłopotliwy.

Drugą część spotkania zdominowały kwestie związane z egzekwowaniem przez straże przepisów Ustawy o transporcie drogowym. Uczestnicy spotkania omówili też przewidywane na ten rok działania w ramach Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Planowane są między innymi dwie wspólne akcje: „Bezpieczne wakacje(koordynowana przez Straż Gminną w Kościerzynie) oraz „Bezpieczny powrót do szkoły” (koordynowana przez Straż Miejską w Słupsku).

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy przedstawili przebieg i wyniki kontroli, prowadzonych w ubiegłym roku w strażach gminnych i miejskich województwa pomorskiego.

Organizatorami spotkania, które odbyło się w piątek 26 stycznia, byli: Prezydent Miasta Tczewa oraz Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. W dyskusji uczestniczyli komendanci straży gminnych z Kobylnicy, Kolbud, Kosakowa, Kościerzyny, Słupska oraz straży miejskich z Chojnic, Gdańska, Gdyni, Helu, Jastarni, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Rumi, Słupska, Sopotu, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Ustki, Wejherowa i Władysławowa. Gościem specjalnym spotkania był zastępca burmistrza Łeby. W mieście tym po kilku latach przerwy od nowa tworzona jest straż miejska.