Honorowo oddali ponad 43 litry krwi

Autor: Robert Kacprzak
Pomorscy mundurowi wzięli udział w akcji „Strażnicy służą krwią” organizowanej przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Największe grono honorowych dawców ponownie stanowili pracownicy Straży Miejskiej w Gdyni.
latecki mariusz SM Gdynia

Tegoroczna akcja odbyła się w lipcu. Włączyło się w nią 106 osób, które oddały 43,2 litry krwi. Byli to pracownicy jednostek, a także ich rodziny i przyjaciele. Kolejny raz w stacji krwiodawstwa najliczniej stawili się przedstawiciele Straży Miejskiej w Gdyni. Tym razem były to 64 osoby. Poza tym krwią podzielili się pracownicy Straży Miejskiej w Gdańsku (15 osób), Kościerzynie (14 osób), Wejherowie (6 osób), Sopocie (3 osoby), Starogardzie Gdańskim (3 osoby) oraz Straży Gminnej Kościerzyna (1 osoba).

Krew oddaje regularnie wielu funkcjonariuszy. Wśród nich są rekordziści i posiadacze odznak „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kierownik Referatu Dzielnicowego I Straży Miejskiej w Gdańsku Włodzimierz Jank oddał do tej pory prawie 47 litrów krwi, a młodszy specjalista Mariusz Latecki (na zdjęciu) ze Straży Miejskiej w Gdyni ponad 33 litry.

Krwi nie da się wyprodukować. Mogą ją oddawać zdrowe osoby w wieku od 18 do 60 lat o masie ciała co najmniej 50 kg. Mężczyźni mogą być dawcami co osiem tygodni, a kobiety co dwanaście. Potencjalni dawcy znajdą wszystkie potrzebne im informacje na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.