Strażnicy zadbali o bezpieczeństwo najmłodszych

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” została zorganizowana pod patronatem Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego już po raz piąty. Jej celem było zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczniom w dotarciu do szkoły.
strażnik miejski bok radiowozu budynek szkoły dzieci

W kampanii wzięło udział 19 jednostek z terenu całego województwa pomorskiego. Były to straże miejskie z: Władysławowa, Kwidzyna, Kolbud, Malborka, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Starogardu Gdańskiego, Słupska, Jastarni, Wejherowa, Kościerzyny, Rumi, Kartuz, Tczewa, Pelplina, Chojnic oraz Pucka, W pierwszym etapie działań funkcjonariusze sprawdzili infrastrukturę przy placówkach oświatowych pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. Skontrolowane zostały między innymi: oznakowanie przejść dla pieszych oraz stan barierek, ogrodzeń i innych zabezpieczeń. W drugim etapie zostały przeprowadzone spotkania edukacyjne, które miały na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie mogą występować w drodze do i ze szkoły. Strażnicy przypominali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcali do noszenia odblasków oraz przestrzegali najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Niestety z powodu obostrzeń wynikających z zagrożeń spowodowanych sytuacją epidemiologiczną Covid-19, w większości szkół nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych spotkań edukacyjnych.

SM Starogard Gdański

Cztery szkoły podstawowe zostały skontrolowane pod kątem infrastruktury drogowej. Stwierdzono niegroźne uchybienia, którymi były m. in. przekrzywione słupki czy też ubytki w znakach drogowych. Z uwagi na panującą sytuację nie odbyły się spotkania edukacyjne z uczniami. Przedstawiciele straży miejskiej przekazali do szkół materiały edukacyjne, kamizelki odblaskowe, plany lekcji oraz odblaski, które potem trafiły do najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Uczniowie klas pierwszych mogli zapoznać się z „magiczną tubą” – urządzeniem dydaktycznym, które w bardzo ciekawy sposób pozwala zobrazować, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych i jaka jest widoczność osoby poruszającej się z odblaskiem lub bez niego – zaznaczyła zastępca komendanta Krystyna Kwidzińska-Kulas.

pluszowy miś i ulotki edukacyjne.JPG
SM Władysławowo

Strażnicy z Władysławowa objęli opieką cztery szkoły podstawowe, w pobliżu których skupili się na prawidłowym oznakowaniu przejść dla pieszych oraz zwracali uwagę na stan chodników, ogrodzeń, barierek i pozostałych zabezpieczeń w obrębie placówek oświatowych. W drugim etapie działań funkcjonariusze przeprowadzili spotkania edukacyjne, które odbyły się za wcześniejszą zgodą dyrekcji. Strażnicy przypominali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcali do noszenia odblasków oraz przestrzegali najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni.

strażnicy miejscy radiowóz grupa dzieci z opiekunką drzewa budynek
SM Słupsk

W trakcie trwania I etapu akcji strażnicy ze Słupska skontrolowali infrastrukturę w okolicy 18 przedszkoli oraz 20 szkół na terenie miasta. Jedynie w dwóch przypadkach zauważyli uchybienia w postaci uszkodzonej studzienki w pasie drogowym oraz uszkodzonego ogrodzenia przedszkola miejskiego. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego funkcjonariusze patrolowali okolice placówek oświatowych. Mundurowi nie odnotowali szczególnie niebezpiecznych incydentów. Ujawnione wykroczenia dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowego parkowania pojazdów, którymi rodzice odwozili dzieci do szkół i przedszkoli. W związku z tym strażnicy przeprowadzali rozmowy z kierowcami i pouczali ich o konieczności zachowania wyjątkowej ostrożności w okolicach placówek oświatowych.

Przez panującą pandemię przeprowadzenie II etapu akcji było znacznie utrudnione. Straż Miejska w Słupsku zrealizowała sześć spotkań z dziećmi w szkołach podstawowych, w których uczestniczyło 67 dzieci z klas I oraz 86 dzieci z klas II. W związku z wprowadzonym reżimem sanitarnym tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym omawiano w tym roku bez użycia miasteczka ruchu drogowego AUTOCHODZIK oraz wielkoformatowej gry planszowej. Przeprowadzone zostały bezpośrednie rozmowy ze słuchaczami oraz przedstawiono prezentację multimedialną.

SM Gdańsk

Strażnicy miejscy z Gdańska objęli nadzorem 17 szkół podstawowych, jak również doraźnie nadzorowali 16 kolejnych. Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 250 kontroli. Podczas trwania całej akcji nad bezpieczeństwem dzieci czuwały 83 patrole w rejonach placówek oświatowych. Najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego rozdawane były elementy odblaskowe przy przejściach dla pieszych. Działania strażników polegały głównie na ujawnianiu wszelkich nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej oraz reagowaniu na wykroczenia popełniane przez kierowców w okolicy szkół. Problemem było blokowanie chodników, zastawianie samochodami przejść dla pieszych oraz niestosowanie się do obowiązujących znaków (np. zakazu postoju), W rezultacie nałożono 6 mandatów karnych oraz pouczono 11 osób. Mundurowi zwracali również uwagę rodzicom, którzy wraz ze swoimi pociechami przechodzili przez ulicę w miejscu niewyznaczonym, na przykład obok przejścia dla pieszych. Oprócz tego strażnicy sześć razy interweniowali w związku z przypadkami spożywania alkoholu i palenia tytoniu w miejscach objętych zakazem (2 mandaty, 4 pouczenia). Cztery razy mieli do czynienia z zaśmiecaniem terenu. Funkcjonariusze sprawdzali też oznakowanie przejść dla pieszych, stan barierek, ogrodzeń oraz innych zabezpieczeń przy szkołach i przedszkolach. Przeprowadzili 44 kontrole. W dwóch przypadkach stwierdzili uchybienia. Poinformowali o nich właściwe instytucje i poprosili o jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości.

Strażnicy rozdają uczniom odblaski na przejściu dla pieszych
SM Kartuzy

Strażnicy miejscy z Kartuz skontrolowali 10 placówek oświatowych, w wyniku czego ujawnili 6 nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej w obrębie szkół. Najczęstszym problemem było niewidoczne oznakowanie, które funkcjonariusze natychmiast zgłosili do odpowiedniej instytucji w celu jego poprawy. II etap akcji „Bezpieczna droga do szkoły” nie mógł być zrealizowany we wszystkich szkołach ze względu na sytuację związaną z Covid-19. Strażnicy zorganizowali spotkania edukacyjne z dziećmi w terenie, podczas których opowiedzieli o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze oraz pomogli utrwalić dzieciom wiedzę, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię.

strażnik miejski pilnuje dzieci na przejściu dla pieszych w tle samochody i budynek szkoły.JPG
SM Wejherowo

W trakcie trwania akcji strażnicy z Wejherowa skontrolowali 9 placówek oświatowych. Podczas kontroli dokonali przeglądu infrastruktury szkolnej i oznakowania miejsc przejścia dla pieszych. Mundurowi stwierdzili jedynie 3 uchybienia, którymi były: uszkodzona kratka burzowa, brak prawidłowego oznakowania oraz skorodowana barierka ochronna przy jednej ze szkół. Wszystkie niedociągnięcia zostały usunięte w trybie natychmiastowym. Ponadto wystawiono 8 stałych patroli w rejonie szkół zgodnie z harmonogramem rozpoczęcia nowego roku szkolnego, które przez cały rok szkolny będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów.

strażnik miejski rodaje odblaskowe opaski plac przed szkołą budynek szkoły dzieci
SM Kościerzyna

Na terenie Kościerzyny akcją „Bezpieczna droga do szkoły” objęto 4 szkoły. W okresie od 1 do 13 września każdego dnia angażowano 4 patrole, które czuwały nad bezpieczeństwem najmłodszych. Działania prowadzone były głównie w kierunku bezpiecznego przechodzenia dzieci przez jezdnię na oznakowanych przejściach dla pieszych. Ponadto w obrębie szkół zwracano uwagę na parkowanie pojazdów w miejscach zabronionych oraz na kierujących, którzy by wypuścić dziecko z auta, zatrzymywali się na wysepkach dzielących przejścia dla pieszych. W nielicznych przypadkach stwierdzono łamanie przepisów ruchu drogowego. Wobec kierujących pojazdami zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.

W związku z pandemią Covid-19 planowane we wrześniu spotkania z dziećmi i pogadanki mające na celu przypomnienie oraz przybliżenie podstawowych zasad bezpieczeństwa przełożono na późniejszy termin.

skrzyżowanie dróg przejście dla pieszych strażnik miejski idąca grupa młodzieży domy i drzewa
SM Chojnice

W I etapie akcji „Bezpieczna droga do szkoły” Straż Miejska w Chojnicach skontrolowała 20 placówek w zakresie infrastruktury. W tym roku mundurowi nie odnotowali żadnych nieprawidłowości. Zaobserwowana przez strażników znacząca poprawa to ich zdaniem efekt zarówno bieżących działań, jak i corocznej akcji. Dodatkowo funkcjonariusze byli obecni na przyszkolnych przejściach dla pieszych, co zwiększało bezpieczeństwo dzieci.

Strażnik obok prześcia dla pieszych sygnalizator dla pieszych dziecko na przejściu drzewa.JPG
SM Jastarnia

W Jastarni straż miejska objęła opieką szkołę podstawową oraz jedno przedszkole niepubliczne. Głównym działaniem było poprawienie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w infrastrukturze przyszkolnej, m.in. w oznakowaniu przejścia dla pieszych oraz oznakowaniu miejsc wyłączonych z postoju pojazdów, które zmniejszały widoczność pieszych. Odnotowane uchybienia zostały wyeliminowane.

SM Malbork

Strażnicy z Malborka skontrolowali 7 placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych funkcjonariusze prowadzili wzmożone kontrole w okolicach szkół i przejść dla pieszych oraz reagowali na zaistniałe wykroczenia, przypominając jednocześnie o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie placówek oświatowych.

SM Kwidzyn

Mundurowi patrolowali okolice 10 przedszkoli, 5 szkół podstawowych, 6 szkół ponadpodstawowych oraz 1 szkoły wyższej. W trakcie sprawdzania infrastruktury strażnicy nie odnotowali zbyt wielu uchybień, co również wskazuje na znaczną poprawę bezpieczeństwa w obrębie placówek oświatowych. W dwóch przypadkach stwierdzono niesprawną sygnalizację świetlną, którą naprawiono w trybie natychmiastowym. Dla zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych w czasie rozpoczęcia roku szkolnego, na stałe oddelegowano do szkół podstawowych 4 strażników.

SM Sopot

Sopoccy strażnicy w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” zabezpieczali teren 4 szkół podstawowych. Od pierwszego dnia szkoły mundurowi przypominali zarówno dzieciom, jak i rodzicom zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Municypalni zwracali uwagę na ewentualne zagrożenia oraz edukowali najmłodszych uczestników ruchu drogowego w zakresie poruszania się na przejściach dla pieszych. Podczas kontroli przyszkolnej infrastruktury funkcjonariusze dostrzegli potrzebę odświeżenia napisów „SZKOŁA” przy niektórych placówkach oświatowych, a także odświeżenia pasów na przejściach dla pieszych oraz drogach dla rowerów przebiegających przy szkołach. Wszystkie zauważone miejsca wymagające poprawy stanu infrastruktury wraz z zagrożeniami zostały zgłoszone do Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.

SM Tczew

18 placówek oświatowych zostało objętych opieką przez 6 patroli tczewskiej straży miejskiej. W I etapie akcji przeprowadzono przegląd infrastruktury drogowej, podczas którego stwierdzono 2 uchybienia - wytarte oznakowanie poziome (pasy dla pieszych oraz informacja „Uwaga Szkoła”) i nieczytelne oznakowanie pionowe. W ramach II etapu strażnicy przeprowadzili spotkania edukacyjne w 10 szkołach, gdzie promowali bezpieczne zachowania w pobliżu drogi oraz zorganizowali zajęcia w plenerze, dzięki czemu dzieci mogły nauczyć się prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych. Podczas pierwszych dni w szkole mundurowi rozdali najmłodszym elementy odblaskowe i lizaki, które z pewnością umiliły rozpoczęcie nowej drogi edukacyjnej.

grupa dzieci wraz ze strażniczką miejską przechodzą przez przejście dla pieszych samochody budynek szkoły drzewa.JPG

(opracowanie: Natalia Sikorra, Straż Miejska we Władysławowie)