Bezpieczeństwo podczas wakacji – akcja pomorskich straży

18 straży gminnych i miejskich z Pomorza przeprowadziło wspólne działania pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Ich celem było zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwie najspokojniejszego letniego wypoczynku. Przedsięwzięcie zorganizowała Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego.
Bezpieczne-wakacje01

Akcja rozpoczęła się pod koniec maja i trwała do końca sierpnia. Przed zakończeniem roku szkolnego strażnicy spotykali się z najmłodszymi w ramach zajęć poświęconych bezpieczeństwu. Mówili jak spędzać wolny czas i unikać zagrożeń. Tłumaczyli na co należy zwracać uwagę, by nie narażać się na niebezpieczeństwo. Natomiast w czasie wakacji funkcjonariusze kontrolowali wykorzystywaną do wypoczynku infrastrukturę oraz miejsca, w których gromadzi się młodzież. Sprawdzali stan techniczny placów zabaw, boisk, miejsc biwakowych i kąpielisk. Kontrolowali ścieżki rowerowe.

Do wspólnych działań pod hasłem „Bezpieczne wakacje” przyłączyły się straże miejskie z Chojnic, Gdańska, Helu, Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka, Pucka, Rumi, Słupska, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Wejherowa i Władysławowa oraz straże gminne z Kolbud, Kościerzyny i Gminy Pruszcz Gdański.

 

SM Chojnice

Przed wakacjami strażnicy z Chojnic zorganizowali 15 spotkań edukacyjnych, podczas których wykorzystali prezentacje multimedialne. W zajęciach wzięło udział ponad 900 uczniów.

Funkcjonariusze skontrolowali 193 obiekty, wykorzystywane do zabawy i rekreacji. Sprawdzili ich stan techniczny. Stwierdzili 32 usterki i zobowiązali zarządców do ich usunięcia. Patrole straży zwracały uwagę na osoby dewastujące urządzenia, spożywające alkohol oraz palące wyroby tytoniowe. W siedmiu przypadkach mundurowi sięgnęli po mandaty, w czterech poprzestali na pouczeniach. Funkcjonariusze sprawdzili też ścieżki rowerowe, zwracając uwagę na stan ich nawierzchni, prawidłowe oznakowanie oraz gałęzie i krzaki utrudniające przejazd.

 

SM Gdańsk

W maju i czerwcu Referat Profilaktyki przeprowadził w szkołach podstawowych 93 zajęcia pod hasłem „Bezpieczne wakacje”, w których wzięło udział 1929 uczniów. Natomiast od maja do sierpnia strażnicy na bieżąco podejmowali działania wobec osób żebrzących. Zwracali szczególną uwagę na uczestniczące w tym procederze dzieci. Funkcjonariusze przekazywali do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku pisma i notatki dotyczące wykorzystywania osób małoletnich do żebrania. Dokumenty takie trafiły również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie.

 

SM Kartuzy

Przed wakacjami Straż Miejska w Kartuzach przeprowadziła kontrole miejsc wypoczynku oraz infrastruktury miejskiej (m.in. placów zabaw). Wszelkie nieprawidłowości zostały zgłoszone administratorom obiektów. W szkołach funkcjonariusze zorganizowali pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wakacji. W ramach akcji „Gorąca pułapka” tłumaczyli, jak niebezpieczne jest pozostawianie dzieci lub zwierząt w pojazdach podczas upału.

Strażnicy zwracali uwagę na zachowanie kierowców w obrębie ścieżek rowerowych. Interweniowali w przypadku nieprawidłowego parkowania pojazdów. Okolice kąpieliska miejskiego nad jeziorem Biały w Grzybnie objęli opieką patroli rowerowych.

Bezpieczne-wakacje02

 

SM Kościerzyna

W czerwcu Straż Miejska w Kościerzynie organizowała spotkania z dziećmi oraz pogadanki, których celem było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. W Strzelnicy funkcjonariusze zorganizowali dla uczniów konkurs wiedzy profilaktycznej. Jego uczestnicy musieli wykazać się znajomością zasad bezpieczeństwa na drodze i nad wodą oraz wykonać zespołowo zadania sprawnościowe. Odpowiadali też na pytania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach akcji „Dzień bezpieczeństwa nad Jeziorem Gałęźnym” strażnicy przeprowadzili akcję promującą bezpieczeństwo podczas wakacji. Jej adresatami byli głównie uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Młodzież zapoznała się z zasadami bezpiecznego spędzania czasu nad wodą, udzielania pierwszej pomocy oraz powiadamiania służb ratowniczych.

Podczas wakacji kartuska straż dokonała przeglądu infrastruktury przy szkołach. Mundurowi informowali dyrektorów placówek, gdzie i jak mogą poprawić bezpieczeństwo dzieci. Funkcjonariusze skontrolowali stan piaskownic, placów zabaw, boisk szkolnych, „orlików” oraz urządzeń na kąpielisku miejskim nad Jeziorem Gałęźnym. W kilku przypadkach zgłosili potrzebę naprawy infrastruktury.

 

SM Kwidzyn

Osiem razy spotkali się kwidzyńscy strażnicy z najmłodszymi w szkołach. W pogadankach o bezpieczeństwie wzięło udział 215 uczniów. 130 osób wysłuchało prelekcji o „Bezpiecznych wakacjach” podczas apelu kończącego rok szkolny w jednej ze szkół.

Funkcjonariusze udzielali wsparcia uczniom, którzy chcieli zdać egzamin na kartę rowerową. Z ich pomocy skorzystało w siedmiu szkołach ponad 500 dzieci.

W ramach obchodów Dni Kwidzyna mundurowi rozdali 350 opasek, na których rodzice mogą wpisywać imiona swoich dzieci i numery kontaktowe, na wypadek gdyby ktoś z najmłodszych się zgubił. Edukację w zakresie bezpieczeństwa strażnicy przeprowadzili także podczas kilku innych imprez plenerowych (m.in. w ramach „Strażackiej integracji”, „Dnia Dziecka IPA”, „Strzeleckich wakacji” oraz „Powiatowego Festiwalu Flażoletowego”).

 

SM Rumia

Strażnicy z Rumi rozpoczęli realizację akcji „Bezpieczne wakacje” jeszcze przez zakończeniem roku szkolnego, od prelekcji w Multikinie. Latem mundurowych można było spotkać na imprezach masowych i festynach (m.in. Sobótce - Strażackim Festynie „Z pompą”, Jarmarku Kaszubskim, Janowskiej Biesiadzie, Festynie św. Jana Bosko, wielkim przejeździe rolkarzy i wrotkarzy, zlocie foodtrucków, w kinie letnim na wolnym powietrzu). Funkcjonariusze zwracali uwagę na zachowanie dzieci i młodzieży. Poważniejszych wykroczeń ani wybryków chuligańskich z udziałem nastolatków nie stwierdzili.

W czasie wakacji strażnicy patrolowali miejsca, w których przebywa młodzież. Mieli do czynienia z jednym nietrzeźwym nieletnim, sześcioma palącymi papierosy oraz jednym wybrykiem chuligańskim w skateparku. Przypadków używania narkotyków lub dopalaczy nie stwierdzili.

Funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy dwóm nieletnim poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Ujawnili sześć nielegalnych ognisk wznieconych przez młodzież. Podjęli też 79 interwencji w związku z psami pozostawionymi bez odpowiedniego nadzoru.

Podczas kontroli placówek oświatowych mundurowi ujęli grupę czterech dorosłych osób, które weszły na teren szkoły podstawowej i piły tam alkohol.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi Roman Świrski mówi w Radiu Kaszebe o „Bezpiecznych wakacjach”…

Bezpieczne-wakacje03

SM Słupsk

Słupska straż podjęła w czasie wakacji liczne działania, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Funkcjonariusze regularnie kontrolowali placówki oświatowe, w których odbywały się półkolonie i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Sprawdzali, czy w okolicy szkół, na boiskach szkolnych i placach zabaw nie dochodzi do zakłócania porządku oraz niszczenia mienia. Strażnicy kontrolowali miejsca, w których gromadzi się młodzież. Reagowali, gdy w godzinach wieczorach spotykali małoletnich bez opieki osób dorosłych.

Patrole zwracały uwagę na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, kontrolowały drożność ścieżek rowerowych, zabezpieczały imprezy sportowe i kulturalne, koncerty oraz festyny. Strażnicy pilnowali też, by właściciele zwierząt sprawowali właściwy nadzór nad swymi czworonogami.

W dniach 23-24 czerwca Straż Miejska w Słupsku wsparła akcję Centrum Handlowego Jantar „Bezpieczny początek wakacji”, zorganizowaną z udziałem policji, straży pożarnej oraz służb ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze proponowali dzieciom i ich rodzicom udział w grze o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

 

SM Starogard Gdański

Starogardzcy strażnicy odwiedzili 31 lipca dzieci uczestniczące w akcji „Nieobozowe Lato 2018”. Podczas spotkania w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” tłumaczyli najmłodszym, jak dbać o bezpieczeństwo podczas wakacji.

– Zawsze chętnie korzystamy z zaproszeń do udziału w takich akcjach. Edukacja jest bowiem bardzo ważna. Im wcześniej się ją rozpoczyna, tym lepiej. Wakacje to nie tylko wypoczynek i przyjemności, to także zagrożenia. Najmłodsi narażeni są na niebezpieczeństwa, czyhają na nich różne pokusy – powiedziała Krystyna Kwidzińska-Kulas, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim. Jeszcze przed rozpoczęciem pogadanki jej uczestnicy udowodnili nam, że potrafią zadbać latem o swoje bezpieczeństwo. Teraz wiedzą na ten temat jeszcze więcej – dodała.

Ponad 200 przedszkolaków z 10 przedszkoli oraz 200 uczniów z klas I-III szkół podstawowych wzięło udział w innych prelekcjach przygotowanych przez starogardzką straż miejską. Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie bawić się na plaży, w wodzie, w lesie, w górach, w podróży, na podwórku, placu zabaw oraz podczas jazdy rowerem. Funkcjonariusze tłumaczyli najmłodszym jak się zachowywać w obecności obcej osoby lub bezpańskiego psa oraz do kogo i w jaki sposób zwracać się o pomoc.

 

SM Tczew

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” strażnicy miejscy zabezpieczyli i skontrolowali 227 obiektów użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli, placów zabaw, ośrodków kolonijnych, siłowni pod chmurką i basenów.

Funkcjonariusze przeprowadzili kontrole oznakowania i stanu technicznego tras rowerowych. Zarządcom tych dróg przekazali 29 sugestii. Realizacja zaleceń poprawi bezpieczeństwo użytkowników jednośladów.

W szkołach funkcjonariusze przeprowadzili osiem pogadanek dla 130 dzieci. Tematykę związaną z bezpieczeństwem podczas wakacji promowali też na licznych festynach i piknikach.