Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Statystyka Straży Miejskiej w Gdańsku za rok 2017

Styczeń

Styczeń 2017

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 218
Naruszenie ładu i porządku publicznego 3
Niszczenie zieleni i szkody leśne 15
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 21
Zanieczyszczenie terenu przez psy 1
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 56
Nielegalny handel 12
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 205
Tytoniowe 405
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 111
Wobec osób bezdomnych 245
Nielegalne plakatowanie i graffiti 0
Wobec nieletnich 62
Działania profilaktyczne w szkołach 299
Wykroczenia drogowe 2373
Założone blokady 350
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 35
Przeciwko obyczajowości 13
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 14
Suma 4444

Luty

Luty 2017

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 194
Naruszenie ładu i porządku publicznego 3
Niszczenie zieleni i szkody leśne 32
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 36
Zanieczyszczenie terenu przez psy 3
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 45
Nielegalny handel 20
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 310
Tytoniowe 528
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 103
Wobec osób bezdomnych 177
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Wobec nieletnich 87
Działania profilaktyczne w szkołach 274
Wykroczenia drogowe 3036
Założone blokady 466
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 44
Przeciwko obyczajowości 25
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 5
Suma 5399


 

Archiwum Statystyki Straży Miejskiej w Gdańsku