Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Plan zamówień publicznych na 2019 r.

Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Postępowanie na dostawę mundurów i obuwia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdańsku

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę umundurowania i obuwia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdańsku

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(Zaktualizowano: 14.02.2019 r.)


Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na dostawę obuwia do umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na dostawę obuwia do umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku

(Zaktualizowano: 04.04.2017 r.)


Informacja o otwarciu ofert na dostawę obuwia do umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku

Informacja o otwarciu ofert na dostawę obuwia

(Zaktualizowano: 31.03.2017 r.)


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę umundurowania

(Zaktualizowano: 21.03.2017 r.)


Ogłoszenia o wyborze oferty na dostawę samochodów służbowych dla Straży Miejskiej w Gdańsku

Ogłoszenia o wyborze oferty na dostawę samochodów służbowych dla Straży Miejskiej w Gdańsku

(Zaktualizowano: 05.04.2016 r.)


Informacja o wynikach postępowania na dostawę obuwia

Informacja o wynikach postępowania na dostawę obuwia

(Zaktualizowano: 01.04.2016 r.)


Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę obuwia do umundurowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

(Zaktualizowano: 16.03.2016 r.)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę umundurowania

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

(Zaktualizowano: 16.03.2016 r.)