Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Ogłoszenia o wyborze oferty na dostawę samochodów służbowych dla Straży Miejskiej w Gdańsku

Ogłoszenia o wyborze oferty na dostawę samochodów służbowych dla Straży Miejskiej w Gdańsku

(Zaktualizowano: 05.04.2016 r.)


Informacja o wynikach postępowania na dostawę obuwia

Informacja o wynikach postępowania na dostawę obuwia

(Zaktualizowano: 01.04.2016 r.)


Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę obuwia do umundurowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

(Zaktualizowano: 16.03.2016 r.)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę umundurowania

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

(Zaktualizowano: 16.03.2016 r.)