Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Straż Miejska w Gdańsku dąży do najwyższych standardów jakości w pełnieniu służby na rzecz społeczeństwa. Jesteśmy otwarci na wszelki uwagi i sugestie związane z pracą strażników. Jeżeli byliśmy pomocni w jakikolwiek sposób i doceniają Państwo nasze działania, będzie nam miło o tym usłyszeć. W tym celu udostępniamy poniższy formularz:

* (oznacza pole wymagane)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Gdańsku w celu przyjęcia i rozpatrzenia sprawy, z którą zwracam się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

W rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe jest Straż Miejska w Gdańsku. Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych, prawie do sprostowania, prawie do usunięcia, prawie do ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Więcej informacji na ten temat.