Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
100 Lat Niepodleglej Polski Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Strażą Miejską w Gdańsku kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Gdańska, po zasięgnięciu opinii Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Gdańska.

Przedmiot działalności i kompetencje Komendanta:

  • Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich osób zatrudnionych w Straży.
  • Komendant dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Straży.
  • Komendant jest odpowiedzialny za realizację zadań Straży Miejskiej określonych w ustawach oraz innych przepisach prawa, a także w zarządzeniach Prezydenta Miasta i uchwałach Rady Miasta Gdańska.
  • Komendant Straży może powołać w określonym celu komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze, opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym.

Kontakt z Komendantem:

Komendant lub jego Zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 14:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu się osobiście lub telefonicznie (tel. 58 301 30 11).

Mogą Państwo skorzystać także z formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

* (oznacza pole wymagane)

 

Komendant przyjmuje przedstawicieli Rad Dzielnic i Osiedli w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 12.00 – 15.30  po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie (tel. 58 301 30 11).