Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Reklamy społeczne Straży Miejskiej w Gdańsku

Baw się dobrze z wyobraźnią! – Have fun, be safe!

Baw się dobrze z wyobraźnią! – Have fun, be safe!

W czasie Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które trwały od 8 czerwca do 1 lipca Straż Miejska w Gdańsku troszczyła się o ład i porządek, zarówno kibiców przybywających z odległych zakątków Polski i Europy, jak również mieszkańców Gdańska.

Kampania „BAW SIĘ DOBRZE Z WYOBRAŹNIĄ” ruszyła 6 czerwca. W autobusach i tramwajach zostały umieszczone plakaty przedstawiające zagrożenia, negatywne zachowania oraz nierozsądne pomysły, jakie mogą kiełkować w głowach fanów, gdy oddani bez reszty zabawie, zapomną o zachowaniu rozwagi i ostrożności.

Rozwinięciem projektu były specjalne ulotki w formie harmonijki mogącej służyć jako wachlarz lub kołatka. Były one rozdawane w rejonie Strefy Kibica. Na ulotkach zamieszczone zostały również numery alarmowe instytucji zajmujących się pomocą osobom nadużywającym alkoholu i narkotyków.

Plakaty wydano w wersji polskiej jak i angielskiej. Kampania została dofinansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czyste Miasto – zależy też od Ciebie!

Czyste Miasto – zależy też od Ciebie!

Kampania społeczno – edukacyjna Straży Miejskiej w Gdańsku i Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rzecz poszerzenia stopnia świadomości ekologicznej mieszkańców Gdańska oraz wykształcenie nawyku reagowania na przejawy łamania przepisów porządkowych.

Kampania oparta była przede wszystkim na edukacji ekologicznej polegającej na umieszczeniu
w nośnikach typu citylight plakatów o tematyce ekologicznej oraz ustawieniu na trawnikach i terenach rekreacyjnych Gdańska tabliczek informacyjnych dla właścicieli psów przypominających o obowiązku sprzątania nieczystości po ich pupilach.

Realizacja kampanii przebiegała dwutorowo. W pierwszej kolejności umieszczono na okres miesiąca (wrzesień 2009 r.) plakaty w nośnikach typu citylight, znajdujących się na głównych węzłach przesiadkowych oraz głównych punktach miasta. Plakaty zostały zaprojektowane w taki sposób, by poruszały kwestie dot. zanieczyszczenia terenów miejskich (place, drogi, tereny zielone), niszczenia zieleńców przez parkujące pojazdy, zanieczyszczeń wynikających z zaniedbań właścicieli posesji oraz spowodowanych przez zakłady produkcyjne i usługowe znajdujące się na terenie miasta, zaśmiecania miasta odpadami pozostałymi po codziennej konsumpcji (opakowania po produktach spożywczych, niedopałki papierosów) oraz kwestię związaną z koniecznością sprzątania nieczystości po psach.

W drugiej kolejności na terenach zielonych miasta pojawiły się tabliczki informujące właścicieli psów
o konieczności sprzątania nieczystości po ich pupilach wraz z podstawą prawną. Tabliczki w ilości 140 sztuk umieszczono w dniach 16:09 – 16:10 w następujących punktach miasta:

  • Śródmieście: Park Siennicki, Park Bema, Plac Wałowy, Plac Oruński, Zieleniec Wyczółkowskiego, Zieleniec przy Św. Trójcy, Zieleniec Targ Sienny i Rakowy, Zieleniec przy ul. Kartuska 124
  • Wrzeszcz: Park Leszczyńskich, De Gaulle’a, Strzyża, Akademicki, Zielony, Steffensów, Uphagena, Plac Gen. Maczka, Teren za Cmentarzem Zaspa
  • Oliwa: Park Zaspa, tereny zieleni wzdłuż Potoku Oliwskiego w rejonie ul. Pomorskiej, Zieleniec Żeromskiego, Pasaż Dąbrowszczaków, Zieleniec Chirona
  • Pas Nadmorski: Park Jelitkowski, Park Reagan’a, Park Brzeźnieński
  • Zieleniec przy plaży Stogi (wejście na plażę), Zieleniec przy Siennickiej i Przetoczonej

Czyste Miasto - Zależy też od Ciebie

I Ty też masz wpływ na środowisko!

I Ty też masz wpływ na środowisko!

Kampania społeczno – edukacyjna Straży Miejskiej w Gdańsku i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rzecz poszerzenia stopnia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Kampania oparta była przede wszystkim na ekspozycji plakatów o treści ekologicznej w środkach komunikacji SKM w Gdańsku. W okresie letnim 2010 r. w pojazdach SKM na trójmiejskich liniach umieszczono w reklamowych ramkach plakaty informujące mieszkańców Trójmiasta i turystów o konieczności zadbania o środowisko. Plakaty poruszały tematykę związaną z zanieczyszczeniami terenów miejskich (place, drogi, tereny zielone), niszczeniem zieleńców przez parkujące samochody, dzikimi wysypiskami śmieci, zanieczyszczeniami terenu wynikającego z zaniedbań właścicieli posesji oraz zanieczyszczeniami powodowanymi przez liczne zakłady produkcyjne i usługowe znajdujące się na terenie miasta. Plakat poruszał też problem związany ze zwykłą niefrasobliwością osób zaśmiecających środowisko, odpadami pozostałymi po codziennej konsumpcji (opakowania po produktach spożywczych, niedopałki papierosów) oraz problem niedopełnienia obowiązku właściciela psa w związku z koniecznością usunięcia po nim nieczystości.

Pozostałe plakaty zostały przekazane do referatów dzielnicowych Straży Miejskiej w Gdańsku w celu rozpropagowania ich w innych instytucjach, placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie Gdańska, spółdzielniach mieszkaniowych, etc.

Poprzez zamieszczenie plakatów w ramkach reklamowych w kolejkach SKM poinformowano mieszkańców i turystów o podstawowych obowiązkach porządkowych wynikających z przepisów ustaw oraz z przepisów porządkowych Miasta Gdańska. Ponadto poinformowano o restrykcjach karnych grożącym mieszkańcom za nieprzestrzeganie w/w przepisów. Straż Miejska w Gdańsku szacuje, że dzięki ekspozycji plakatów w pojazdach SKM ok. 500 000 mieszkańców oraz turystów zetknęło się z kampanią społeczno – edukacyjną Straży Miejskiej w Gdańsku i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rzecz poszerzenia stopnia świadomości ekologicznej mieszkańców pn. „I Ty też masz wpływ na środowisko!”

I Ty masz wpływ na środowisko

Bezpiecznie w mieście – edycja zima

Bezpiecznie w mieście – edycja zima

Program profilaktyczny skierowany do mieszkańców Gdańska. W ramach jego realizacji opracowano plakaty poruszające tematykę zimowych obowiązków właścicieli nieruchomości i posesji oraz ostrzeżenie dot. niebezpieczeństw występujących zimą (lodowiska, ochrona osób bezdomnych). Na plakacie znalazła się podstawa prawna oraz telefony alarmowe instytucji, pod które mieszkańcy mogą w sytuacjach losowych dzwonić w celu uzyskania pomocy. Plakaty powieszone zostały w instytucjach publicznych oraz w pojazdach ZTM na terenie Miasta Gdańska w ramach jednolitej polityki promocyjnej Miasta Gdańska. Informacja o akcji „Bezpiecznie w mieście – bezpieczna zima w mieście” przesłana została do lokalnych mediów oraz znalazła się na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz Straży Miejskiej w Gdańsku.

Bezpiecznie w mieście - zima 2010

Bezpiecznie w mieście (edycja wiosna, lato, jesień, zima)

Bezpiecznie w mieście  (edycja wiosna, lato, jesień, zima)

Kontynuacja programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców Gdańska dot. poprawy bezpieczeństwa Gdańszczan w miejscach publicznych. W ramach jego realizacji opracowano plakaty z podziałem na cztery edycje odpowiadające kwartały roku, tj. wiosnę, lato, jesień i zimę. Każda z edycji poruszała kwestię ważną dla danej pory roku. Wiosną, po roztopach, przypomnieliśmy mieszkańcom o obowiązku sprzątania nieczystości po pupilach, które zwłaszcza wczesną wiosną są najbardziej widoczne na skwerach i chodnikach. Latem skupiliśmy uwagę na bezpieczeństwie rowerzystów. Staraliśmy się uświadomić mieszkańcom, że rower może stać się alternatywnym sposobem poruszania się po mieście, a przy tym wpływa pozytywnie na samopoczucie. Pozostałym użytkownikom dróg przypomnieliśmy fakt, że rowerzysta jest pełnoprawnym użytkownikiem dróg, który bardziej niż kierowcy aut, narażony jest na niebezpieczeństwo ze strony samochodów oraz pieszych. Jesienią we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych postanowiliśmy zwrócić uwagę na potrzeby i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w naszym codziennym życiu. Zimą – już tradycyjnie – przypominamy o obowiązkach mieszkańców dot. usuwania śniegu i lodu z terenów nieruchomości oraz o pomocy skierowanej wobec osób bezdomnych, zwłaszcza gdy za oknem znacznie spada temperatura.

Ekspozycja plakatów w pojazdach ZTM na terenie Miasta Gdańska w ramach jednolitej polityki promocyjnej Miasta Gdańska. Informacja o każdej z edycji akcji „Bezpiecznie w mieście” przesłana została do lokalnych mediów oraz zamieszczana była na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz Straży Miejskiej w Gdańsku.

Pomóż środowisku – nie śmieć!

Pomóż środowisku – nie śmieć!

Kampania edukacyjno – informacyjna skierowana do mieszkańców miasta dotycząca prawidłowych nawyków związanych z pozbywaniem się odpadów.

Straż Miejska w Gdańsku śladem innych instytucji rządowych i samorządowych rozpoczęła kampanię propagującą ideę ochrony przyrody. Straż Miejska w Gdańsku starała się przekonać mieszkańców miasta do konieczności ekologicznego trybu życia oraz zaangażować tym samym Gdańszczan do utrzymywania czystości i porządku w mieście, wykształcić prawidłowe nawyki związane z pozbywaniem się odpadów.

Główną kwestią, której dotyczył projekt był problem nielegalnych wysypisk śmieci oraz stopniowa eliminacja procederu tzw. podrzutów śmieci na terenach niezabudowanych, w lasach, w parkach i innych miejscach do tego celu nieprzeznaczonych. Planowaliśmy uświadomić mieszkańcom, że pieniądze miejskie, które mogą być przeznaczone na budowę nowych chodników bądź placów zabaw, muszą być wykorzystane na usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci.

Główną osią projektu była reklama outdoorowa, gdyż miała ona szansę dotrzeć do największej ilości odbiorców. Jest to najszybszy i najskuteczniejszy sposób, który pozwoli dotrzeć do każdego mieszkańca Gdańska, niezależnie od grupy wiekowej, jak również turystów przebywających na terenie naszego miasta. Plakaty poruszały tematykę związaną z przeciwdziałaniem powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci wraz z jej podstawą prawną (Kodeks wykroczeń – przepisy o zanieczyszczeniu i zaśmiecaniu miejsc publicznych oraz Uchwała Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku z późn. zm. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska).

Plakaty pojawiły się na reklamach miejskich typu citylight w głównych punktach miasta – przystankach komunikacji miejskiej (34 lokalizacje) i trwała 2 miesiące, tj. czerwiec – lipiec 2011r. Poprzez edukację Straż Miejska w Gdańsku dąży do zmniejszenia zanieczyszczenia terenów leżących na terenie Gminy Miasta Gdańsk i przeciwdziała podrzucaniu śmieci. Tym samym usiłuje przeciwdziałać degradacji środowiska naturalnego.

Pomóż środowisku - nie śmieć!

Posprzątaj po swoim pupilu – to Twój obowiązek

Posprzątaj po swoim pupilu – to Twój obowiązek

Kampania edukacyjna Straży Miejskiej w Gdańsku i Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Gdańsku informującej mieszkańców o obowiązku sprzątania nieczystości po swoich pupilach. Projekt „Posprzątaj po swoim pupilu – to Twój obowiązek” miał na celu zmianę zachowań mieszkańców Miasta Gdańska w związku z wykształceniem nawyku sprzątania psich odchodów.

Głównym zadaniem w projekcie była ekspozycja plakatów w środkach komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz zakup i umieszczenie pojemników na psie nieczystości na terenach zielonych w mieście. Poprzez w/w działania Straż Miejska w Gdańsku we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku dążyła do uświadomienia mieszkańcom miasta – właścicielom czworonogów, że posiadanie pupila, to nie tylko przyjemność, ale i obowiązki. Dla wszystkich właścicieli psów naturalna jest konieczność karmienia zwierzaka, jego szczepienie, dbanie o jego kondycję. Do listy naturalnych nawyków związanych z opieką nad psem wprowadziliśmy kolejny – nawyk sprzątania psich nieczystości. Planowaliśmy uświadomić mieszkańcom, że sprzątanie po swoim pupilu nie jest czymś wstydliwym, a równocześnie jest koniecznym do utrzymania czystości na placach, skwerach i parkach, które mają szansę stać się w niedalekiej przyszłości miejscem wypoczynku i rekreacji Gdańszczan. Sprzątanie psich nieczystości wynika przede wszystkim z zapisów prawa miejscowego. Zapoznaliśmy Gdańszczan z zapisami uchwały Rady Miasta Gdańska nr XX/503/08 z dn. 28 lutego 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Jednocześnie poprzez dostępność koszy na psie odchody, ułatwiamy mieszkańcom – właścicielom psów wypełnianie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kampania przebiegała dwutorowo. W pierwszej kolejności pojawiły się plakaty w środkach komunikacji miejskiej w Gdańsku, następnie w porozumieniu z gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni zostały zamontowane pojemniki na psie odchody w newralgicznych punktach terenów zielonych Gdańska.

Posprzątaj po swoim pupilu - to Twój obowiązek!

Spalanie odpadów szkodzi Tobie i środowisku

Straż Miejska rozpoczęła akcję informacyjną dotyczącą zakazu spalania śmieci w domowych piecach.

W środkach komunikacji miejskiej przez najbliższy miesiąc prezentowany będzie plakat informacyjny poświęcony szkodliwości spalania odpadów. Potrzeby przeprowadzenia tej kampanii nikt nie kwestionuje, bo spalanie śmieci jest wciąż dużym problemem Gdańska. W ostatnim roku Straż Miejska przyjęła prawie pół tysiąca zgłoszeń związanych ze spalaniem odpadów.

Postanowiliśmy w tym roku położyć duży nacisk na ekologię i informowanie gdańszczanek oraz gdańszczan o tym, jakie zagrożenia dla środowiska niesie spalanie śmieci w domu – tłumaczy Agnieszka Solecka, kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku. Sądzę, że ludzie często nie wiedzą, jak bardzo szkodzą sobie i najbliższym ignorując to, co można wrzucać do pieca, a co nie – dodaje.

Przypominamy, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Palić w nim można opał dozwolony, np. czyste drewno, węgiel, koks, miał, groszek ekologiczny, czysty papier. Natomiast palić nie wolno: plastikowych butelek, lakierowanego i malowanego drewna, odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polityenu itp.

Za spalanie odpadów w przydomowych piecach grozi mandat w wysokości do 500 PLN.

Interwencje związane ze spalaniem odpadów w domowych instalacjach grzewczych opierają się na kontroli przestrzegania zapisów zawartych w: ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwale Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – o odpadach. Są to zapisy zawarte w artykułach:

  • art. 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z § 9 pkt 3 regulaminu – „Zabrania się spalania odpadów, poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi”,
  • art. 71 ustawy o odpadach – „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów”.