Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
100 Lat Niepodleglej Polski Kanał RSS Twitter Kanał YouTube
Wpisy z tagiem "zmiana przepisów"

Rozszerzenie uprawnień mandatowych strażników miejskich

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.02.2011 zmieniające rozporządzenie ws. wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Ministerialne rozporządzenie w znaczny sposób rozszerza katalog wykroczeń, za które strażnicy mogą nakładać mandaty karne. Z kodeksu wykroczeń są to: art. 49... Czytaj całość

Nowelizacja Ustawy – Prawo o ruchu drogowym

W dniu 4 września weszła w życie nowelizacja Ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W związku z tym Straż Miejska przypomina, że drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, wcześniej niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych są obecnie drogami wewnętrznymi, na których obowiązują przepisy dotyczące ruchu drogowego. Oznacza to, że strażnicy mogą interweniować... Czytaj całość

Zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 1 /10 WOJEWODY POMORSKIEGOz dnia 24 maja 2010r.w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego. Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31 poz. 206) zarządza się, co następuje: § 1.... Czytaj całość

Nowelizacja ustawy o strażach

Dynamiczny rozwój samorządowych formacji porządku publicznego – Straży miejskich i gminnych skłonił parlamentarzystów do ponownego pochylenia się nad ustawą o strażach. Efekty prac Sejmu weszły w życie 24 grudnia 2009 roku w postaci nowelizacji Ustawy o strażach gminnych. Zmiany dotyczą sposobu powoływania, funkcjonowania i nadzorowania straży. Strażnicy zyskali też nowe stopnie oraz poszerzono im kompetencje.... Czytaj całość