Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube
Wpisy z tagiem "zimowe obowiązki"
Podsumowanie akcji „Zima”

Podsumowanie akcji „Zima”

Sprawdzanie, jak mieszkańcy radzą sobie z zimowymi obowiązkami, kontrole pod kątem spalania odpadów, pomoc osobom bezdomnym… Podsumowujemy działalność gdańskiej straży miejskiej w czasie zimy. Od początku grudnia do końca marca na numer alarmowy 986 mieszkańcy zgłosili 70 przypadków zaniedbań, dotyczących usuwania skutków zimy. W tym samym czasie za pośrednictwem aplikacji Gdańska Mapa Porządku wpłynęło 66 zgłoszeń,... Czytaj całość
Kto odśnieża chodnik?

Kto odśnieża chodnik?

właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością w sytuacji, gdy chodnik przylega bezpośrednio do granicy nieruchomości nawet, gdy ogrodzenie nieruchomości jest przesunięte w stosunku do granicy nieruchomości, gmina (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku) w sytuacji, gdy chodnik nie przylega bezpośrednio do nieruchomości,... Czytaj całość
Zimowe obowiązki

Zimowe obowiązki

Zimowe obowiązki właścicieli posesji i zarządców dróg oraz wymagania w zakresie usuwania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń regulują Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska i Kodeks Wykroczeń. Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości O chodnik położony wzdłuż nieruchomości musi zadbać jej właściciel. Zgodnie z zapisami Ustawy... Czytaj całość