Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube
Archwium autora

Osoba bezdomna uratowana

Wygłodzony i wyziębiony mężczyzna znaleziony przez strażników miejskich w zsypie na śmieci. 19 stycznia o godzinie 9.30 pod numer alarmowy 986 zadzwoniła kobieta z informacją, że w śmietniku przy ul. Leczkowa zauważyła leżącego mężczyznę. We wskazane miejsce natychmiast skierowano patrol, który odnalazł wyziębionego człowieka znajdującego się w bardzo złym stanie zdrowia. Funkcjonariuszom udało się ustalić,... Czytaj całość
Bezpieczny Senior

Bezpieczny Senior

Rok 2012 jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W związku z powyższym Straż Miejska w Gdańsku uruchomiła program profilaktyczny „Wiem, znam, działam – bezpieczny Senior”. Uroczysta inauguracja Roku Seniora odbędzie się 21 stycznia o godzinie 10.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę naszego społeczeństwa. Niestety,... Czytaj całość

Opóźniona zima zawitała do Gdańska

Od piątku pada śnieg, który oprócz radości dla dzieci lepiących bałwany niesie obowiązki dla właścicieli nieruchomości dotyczące odśnieżania Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska narzucają... Czytaj całość

Co zrobić z choinką?

Choinka stanowi nieodłączny atrybut Świąt Bożego Narodzenia. Niestety, kiedy święta mijają nie znika samoczynnie, a co gorsza jej stan ulega zmianie – z pachnącego drzewka przeistacza się w gubiący igły wiecheć. Choinka jest odpadem mokrym, czyli podlega biodegradacji. W miejscach, w których obowiązuje dualny system segregacji odpadów, nie ma z tym problemu. Choinkę można włożyć... Czytaj całość

11 psów w 2 godziny

2 godziny zajęło strażnikom miejskim i pracownikowi schroniska wyłapanie 11 bezpańskich psów grasujących na Wyspie Sobieszowskiej. W dniu 8 stycznia około godziny 9.00 do funkcjonariuszy straży miejskiej patrolujących ulicę Przegalińską podeszła mieszkanka Sobieszewa, która wyraziła zaniepokojenie z powodu bezpańskich psów biegających po okolicy. Kobieta relacjonowała, że zwierzęta biegają w małych watahach, atakują ludzi oraz zagryzają... Czytaj całość
Statystyka: Grudzień 2011

Statystyka: Grudzień 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w grudniu 2011 roku Grudzień 2011 Rodzaj interwencji Liczba Porządkowe 720 Naruszenie ładu i porządku publicznego 38 Niszczenie zieleni i szkody leśne 144 Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 139 Zanieczyszczenie terenu przez psy 18 Zwierzęta dzikie na terenie miasta 30 Nielegalny handel 50 Kontrole placówek handlowych 0 Alkoholowe 785 Tytoniowe... Czytaj całość