Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

25 lat Straży Miejskiej w GdańskuPoświęcenie i przekazanie sztandaru oraz wyróżnienia dla zasłużonych pracowników. Z okazji 25-lecia Straży Miejskiej w Gdańsku były medale, nagrody, pamiątkowe statuetki, życzenia oraz urodzinowy tort. Jubileuszowe obchody odbyły się w piątek, 7 października w Dworze Artusa.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta oraz miejskich instytucji i organizacji, służb mundurowych, duchowieństwa, reprezentacje straży miejskich zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich oraz straży miejskich i gminnych z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. W obchodach wzięli też udział pracownicy gdańskiej straży oraz liczni goście.Głównym punktem obchodów było przekazanie sztandaru. Uchwałę o nadaniu go Straży Miejskiej w Gdańsku podjęła 30 czerwca 2016 roku Rada Miasta Gdańska.

Poświęcony przez biskupa Zbigniewa Zielińskiego sztandar przekazał komendantowi Straży Miejskiej w Gdańsku Leszkowi Walczakowi przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek. W ceremonii uczestniczył również Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Wydarzenie uświetnił wystrzał z feluki. Chwilę później ślubowanie na sztandar złożyli nowoprzyjęci strażnicy.

Druga część uroczystości upłynęła pod znakiem wręczania wyróżnień. Zasłużeni pracownicy gdańskiej straży odebrali Medale oraz Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dowód uznania i szacunku, w podziękowaniu za dokonania zawodowe i zaangażowanie w pracę na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego.

Wyróżnieni Medalami Prezydenta Miasta Gdańska:
st. insp. Mariusz Choroszkiewicz
st. insp. Piotr Milewski
st. operator Izabela Fabrello
st. spec. Marek Gorzewski
st. insp. Maria Jachimowska
starszy specjalista Beata Jaremko
st. insp. Miłosz Jurgielewicz
st. insp. Aleksander Kmiećkowiak
st. insp. Marcin Langowski
z-ca kier. Paweł Zabrocki

Laureaci Nagród Prezydenta Miasta Gdańska:
st. insp. Grzegorz Cymanowski
st. insp. Ireneusz Czajkowski
insp. Iwona Gruchała
st. insp. Magda Jagła
st. operator Paweł Kmak
st. spec. Dominka Kochanek
st. insp. Magdalena Kozłowska
st. insp. Ryszard Dzwonkowski
st. insp. Dariusz Krupiński
st. spec. Mariusz Kubiak
st. insp. Adam Łaszewski
st. insp. Katarzyna Piechowska
str. Łukasz Piotrowski
insp. Marzena Plitt
insp. Kamil Plombon

Medale Prezydenta Miasta Gdańska odebrali z rąk Pawła Adamowicza także komendanci straży miejskich największych polskich miast. Wyróżnienia przyznano im w dowód uznania i szacunku, w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz wspierania rozwoju samorządności terytorialnej oraz zaangażowania w podejmowaniu wspólnych działań dla zapewnienia ładu i porządku na terenie miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

Laureaci:
Krzysztof Kolenda – Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku
Marek Echaust – Komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy
Kazimierz Romanowski – Komendant Straży Miejskiej w Katowicach
Adam Młot – Komendant Straży Miejskiej w Krakowie
Jacek Kucharczyk – Komendant Straży Miejskiej w Lublinie
Zbigniew Kuleta – Komendant Straży Miejskiej w Łodzi
Waldemar Matuszewski – Komendant Straży Miejskiej w Poznaniu
Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie
Leon Gajewski – Komendant Straży Miejskiej w Szczecinie
Zbigniew Leszczyński – Komendant Straży Miejskiej w Warszawie
Zbigniew Słysz – Komendant Straży Miejskiej we Wrocławiu
Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

Z okazji dostojnego jubileuszu wybranych pracowników gdańskiej straży Komendant Leszek Walczak uhonorował okolicznościowymi statuetkami. Były one wyrazem podziękowania i uznania za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wykazywanie się inicjatywą i zaangażowaniem w działaniach na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska. Pamiątkowe statuetki odebrali także Przyjaciele Straży Miejskiej w Gdańsku.

Wcześniej w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta odbyło się seminarium poświęcone roli straży miejskich w ochronie porządku publicznego.

Filmowa relacja z obchodów jubileuszowych: gdańsk.pl

Relacja uczniów IV LO w Gdańsku z uroczystości

Straż Miejska w Gdańsku rozpoczęła działalność 30 września 1991 roku. Tu znajdziesz informacje o jej historii…

Poprzedni artykułStraże miejskie wczoraj i dziś – seminarium z okazji 25-lecia Następny artykułZagrożenie nad głowami przechodniów